Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Genusvetenskap ingår tillsammans med socialt arbete, sociologi och psykologi i Institutionen för sociala och psykologiska studier, inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Genusforskningen vid Karlstads universitet är koncentrerad till Centrum för genusforskning (CGF) som har vida förgreningar på hela universitetet. Centrum för genusforskning har som gemensamt övergripande mål att tillämpa och fortlöpande utveckla tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt på genusvetenskapliga frågor. Detta sker i en ömsesidig kritisk dialog mellan olika discipliner och genusvetenskaplig teoribildning.  Centrum för genusforskning samverkar även med det omgivande samhället och är drivande i utvecklingen av tillämpad genusforskning. Vid Centrum för genusforskning bedrivs såväl traditionellt vetenskapliga projekt som samverkansprojekt med externa aktörer.

Vi söker en universitetslektor i genusvetenskap med inriktning tillämpad genusforskning och organisatoriskt förändringsarbete till Centrum för genusforskning.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning i genusvetenskap inklusive kursansvar och ansvar för kursutveckling på grundnivå, avancerad nivå och undervisning i genusvetenskapliga uppdragsutbildningar. Det ingår också att aktivt delta i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Centralt undervisningsområde är kritisk jämställdhetsforskning med inriktning på jämställdhet och likabehandling i arbetslivet. Du förväntas undervisa både på campus och på distans, på svenska och engelska och att delta i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Metodutveckling för tillämpad genusforskning i samarbete med forskarkollegiet och i dialog med forskarsamhället nationellt och internationellt. Du förväntas att arbeta aktivt med projektförslag och ansökningar till externa finansiärer.

Behörighetskrav

För anställning krävs avlagd doktorsexamen enligt högskoleförordningen 4 kap 4 § eller motsvarande vetenskaplig kompetens med relevant inriktning. Dessutom krävs visad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt för anställningen är sökandes dokumenterade erfarenhet av forsknings- och utvecklingsprojekt. Av särskild vikt är också erfarenhet av nyttiggörande och innovation i akademin liksom dokumenterad pedagogisk skicklighet. Vid tillsättningen fästs lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Av särskild vikt är också god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska.

Av stor vikt är sökandens dokumenterade samarbetsförmåga, särskilt förmågan att samverka med det omgivande samhället.  Vi fäster också stor vikt vid dina sociala förmågor som att skapa goda relationer till arbetskamrater, förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras arbete.

För att motsvara kraven i anställningen är det meriterande att ha genusvetenskaplig bredd och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med tillämpad genusforskning.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.  För att skapa förutsättningar för gott samarbete och bidra till god arbetsmiljö vill vi att Du ska vara närvarande på institutionen i så stor utsträckning som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningen förutsätter att erforderliga beslut om medelstilldelning tas.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg MyNetwork/Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla;

 • styrkt meritsammanställning med två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • dokumentation av sådana pedagogiska meriter som avser undervisning och annan typ av lärararbete bör innefatta kvalitativa omdömen från prefekt eller arbetsledare.
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning. Vid sampublicering ska den egna rollen framgå.
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor ellerlektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida http://www.kau.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2018-04-08.

Ange dnr. REK 2018/60

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslöne
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/60
Kontakt
 • Line Holth, Prefekt, 054-700 1905
 • Ulf Mellström, Professor, 054-700 2013
 • Sebastian Mohr, Föreståndare CGF, 054-700 2279
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-03-15
Sista ansökningsdag 2018-04-08

Tillbaka till lediga jobb