Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Beskrivning

Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap omfattar ämnena biologi och geomatik. I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram, på alla utbildningsnivåer. Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad. Den ämnesdidaktiska forskningen är organiserad runt centrumbildningar på Karlstads universitet, varav SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research) är den centrumbildning som utgör forskningsmiljön för naturvetenskapernas (biologi, fysik och kemi), matematikens och teknikens didaktik. Ämnesdidaktiska forskare från de olika ämnena utgör tillsammans forskningsmiljön, som förutom forskning och utbildning har en livaktig seminarieverksamhet och samverkan med olika institutioner, organisationer och lärosäten. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön finns beskriven på SMEER:s hemsida (länk till SMEER:s hemsida).

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår både undervisning och forskning. Undervisningen bedrivs inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet, masterprogrammet i ämnesdidaktik samt det kompletterande, korta lärarprogrammet. Undervisningen inkluderar handledning av examensarbeten. I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva forskning i samarbete med medlemmar i forskargruppen SMEER och att aktivt söka extern forskningsfinansiering. Ämnesfinansierad kompetensutvecklingstid ingår i anställningen.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätts innehavaren av denna anställning vara närvarande och delta i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i biologi med didaktisk inriktning är den som innehar doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens och som har visat pedagogisk skicklighet. Doktorsexamen ska vara inom biologi med didaktisk inriktning eller inom naturvetenskapernas didaktik, alternativt kan den vara inom biologi med förvärvad kompetens och erfarenhet från didaktisk forskning. Din grundutbildning ska innehålla biologi med relevans för arbetsuppgifterna. Annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen kan åberopas.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om den högskolepedagogiska utbildningen saknas kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning (länk till anställningsordning).

Då merparten av undervisningen sker på svenska krävs goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Även goda kunskaper i engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av sökande kommer dokumenterad och visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att värderas lika.

Vikt läggs vid:

 • pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning
 • förmåga att driva pedagogiskt utvecklingsarbete
 • förmåga att skapa och upprätthålla positiva arbetsrelationer med kollegor och studenter
 • förmåga till samverkan såväl inom som utom akademien
 • kompetens och erfarenhet inom forskning som kompletterar och berikar SMEER:s forskningsinriktningar, till exempel genom nya metoder och kompetensområden
 • visad framgång att erhålla externa forskningsmedel
 • erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till olika målgrupper i samhället
 • god administrativ förmåga

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100 %. Planerat startdatum 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Vad ska ingå i min ansökan?”

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Med hänsyn till att sakkunniga inom området kan vara engelskspråkiga, rekommenderar vi att du skickar in din ansökan på engelska. Om ansökningshandlingarna skickas in på svenska eller något annat nordiskt språk, bör du vara medveten om att universitetet hanterar översättningen av dessa handlingar till engelska.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till följande adress: Karlstads universitet, Hanna Ljungdahl, 651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag 2023-11-24

Ange referensnr: REK2023/234

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 240801 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/234
Kontakt
 • Daniel Olsson, 054-7002298
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-10-26
Sista ansökningsdag 2023-11-24

Tillbaka till lediga jobb