Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet utlyser nu en tillsvidareanställning som universitetslektor i datavetenskap med inriktning operativsystem, realtidssystem och Internet of Things.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två ämnen: matematik och datavetenskap, och har drygt 90 medarbetare. Inom datavetenskap är forskning och utbildning fokuserad på datakommunikation och distribuerade system, cybersäkerhet och personlig integritet samt programvaruteknik. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala partners från både universitetsvärlden och näringslivet. Inom datavetenskap utvecklar man just nu ett nytt mastersprogram i Networked Systems and Cybersecurity för att ytterligare stärka sina kärnområden och utveckla sin internationella position inom utbildning och forskning.

Som universitetslektor kommer du att vara en del av och stärka någon av de etablerade forskargrupperna vid datavetenskap, beroende på din kompetensprofil och intresse.

DISCO (Distributed Systems and Communication) som bland annat forskar inom internetprotokoll, trådlösa system, edge/molntjänster och nästa generations teknologier såsom programmerbara nätverk, SDN/NFV och 5G. PriSec (Privacy and Security) som just nu fokuserar på olika aspekter av cybersäkerhet såsom nätverkssäkerhet, integritetsförbättrande tekniker samt datasäkerhet och personlig integritet. SQuaD (Software Quality and Digital Modernisation) som bland annat studerar degradering av mjukvaruarkitektur och andra former av teknisk skuld, kvalitetshöjande tekniker, som testning, för långlivade system samt design och utveckling av säkerhets- och integritetskritiska system.

Forskning bedrivs till största del genom externt finansierade projekt, t.ex. internationella och nationella projekt finansierade av EU H2020, Stiftelsen för strategisk forskning, KK-stiftelsen och Internetstiftelsen. Som universitetslektor kommer du också att spela en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av utbildningen inom operativsystem, realtidssystem och Internet of Things vid institutionen. Vi söker efter en motiverad kandidat med gedigen erfarenhet av forskning och undervisning inom operativsystem, realtidssystem, Internet of Things, eller annat närliggande ämnesområde med relevans för anställningen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning, handledning samt kursadministration. Den sökande förväntas bidra till utvecklingen av forskningen inom operativsystem, realtidssystem och Internet of Things vid institutionen genom att bedriva forskning av hög kvalitet, stärka vårt internationella nätverk och bidra till ökad forskningsfinansiering på nationell och internationell nivå. Forskningen förväntas stärka någon (eller några) av institutionens forskargrupper. Den sökande förväntas också aktivt bidra till undervisningen vid institutionen i form av kurser på både grund- och avancerad nivå. Då vårt nya mastersprogram i Networked Systems and Cybersecurity startar till hösten kan det finnas möjlighet att delta i uppbyggnaden av kurser beroende på den sökandes kompetensprofil.

Arbetsuppgifterna omfattar även handledning av doktorander, kursadministration och utveckling, samt handledning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå. Den sökande som erbjuds tjänsten förväntas kunna undervisa och handleda studenter på svenska inom ett par år.

Forskningstid om minst 50% ingår i anställningen under de första fyra åren, därefter finns möjlighet att fortsätta forska på 50% eller mer under förutsättning att forskningsansökningar beviljas och beroende på hur institutionen och forskargruppen utvecklas.

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i datavetenskap är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i datavetenskap med inriktning operativsystem, realtidssystem eller Internet of Things, alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen. Mer information om allmänna behörighetskrav hittar du i Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2022-02/Anstallningsordning201126.pdf

Utmärkt förmåga i engelska i både tal och skrift krävs.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt läggs vid prövningen av den sökandes pedagogiska och vetenskapliga skicklighet. Av särskild vikt är därför dokumenterad pedagogisk erfarenhet och skicklighet, framförallt i relation till operativsystem, realtidssystem och Internet of Things och relaterade områden. Särskild vikt läggs också vid hur den sökande kan förväntas berika någon av institutionens befintliga forskargrupper och på den sökandes forskningspotential (resultat under de senaste fem åren).

Stor vikt läggs vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet och den sökandes erfarenhet från nationella och internationella forskningsprojekt i samarbete med partners inom universitetsvärlden och näringslivet.

Av stor vikt är personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Meriterande är aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde hösten 2022 eller enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

 •  cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från samverkan, ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis tio vetenskapliga publikationer, högst 10 samt arbeten avsedda att förmedla kunskaper, högst fem, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef 

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen/Josefin Rönnkvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-05-29

Ange referensnr: REK2022/95

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/95
Kontakt
 • Stefan Alfredsson, prefekt, +46547001668
 • Anna Brunström, professor, +46547001795
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-7001404
Publicerat 2022-07-25
Sista ansökningsdag 2022-07-27

Tillbaka till lediga jobb