Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Är du biokemist eller biotekniker och vill vara med och utbilda framtidens kemister, kanske det här är jobbet för dig!

Beskrivning

Vi söker en universitetslektor i kemi, som kommer att undervisa i kemi och bedriva forskning inom biokemi/bioteknik.

Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper med cirka 60 anställda. Institutionen består av fyra ämnen; byggteknik, kemi, kemiteknik samt miljö- och energisystem.

Kemiämnet ansvarar för kurser inom ingenjörsutbildningar, lärarutbildningar, tekniskt- naturvetenskapligt basår samt på Läkemedelsanalys – kandidatprogram i kemi. Kandidatprogrammet är utvecklat i samarbete med den forskning som bedrivs inom kemiämnet. Kurser inom programmet liksom de flesta kurser inom kemi ges som både distans- och campuskurser.

Ämnet kemi bedriver forskning inom analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi samt kemididaktik. Med kompetens inom biokemi/bioteknik kan en forskare samverka med olika grupperingar.

Forskare inom ämnet kemi är också delaktiga inom forskningsgrupperingarna:

Kemins forskning är välfinansierad med externa bidrag under de senaste åren från exempelvis KK-stiftelsen, Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Rymdstyrelsen.

Du blir anställd som universitetslektor i kemi.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och forskning samt administration kopplat till dessa.

Undervisningen omfattar planering, genomförande, examination, utvärdering och utveckling av kurser. Det är huvudsakligen kurser i biokemi/bioteknik som ingår i undervisningsuppdraget, men även kemikurser på grundläggande nivå och kurser i närliggande ämnen kan vara aktuella.  Handledning av projektarbeten och examensarbeten är en del av undervisningsuppdraget.

Forskning innefattar egen forskning i samarbete med den forskning som idag bedrivs inom kemiämnet, eller inom kemiämnets forskningssamarbeten och där kompetens inom biokemi/bioteknik är relevant. Det är också aktuellt att medverka i forskarutbildning, både som handledare och i forskarutbildningskurser. Medverkan vid ansökningar om externa forskningsmedel är en viktig del för att utveckla forskningen inom kemi vid Karlstads universitet.

Samverkan, utvecklingsarbete och kompetensutveckling kommer också att vara en del av ditt arbete. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig för anställningen är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i kemi, med inriktning mot biokemi/bioteknik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Om kunskaper i svenska saknas vid anställningens start, kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs, har förmågan och intresset att aktivt inhämta dessa.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar 

Bedömningsgrunder  

I bedömningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt läggas vid

 • Aktuell erfarenhet av vetenskaplig forskning med djup och bredd inom biokemi/bioteknik.
 • Vetenskaplig produktion med specifikt fokus på något av de forskningsområden vid Karlstads universitet, där kompetens inom biokemi/bioteknik är relevant.
 • Visad god och aktuell förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskningsfinansiering.
 • Dokumenterad erfarenhet av att planera, genomföra, examinera och utvärdera undervisning på kurser i kemi inom högre utbildning.
 • Erfarenhet av undervisning i biokemi/bioteknik inom högre utbildning.
 • Ett dokumenterat reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Stor vikt kommer att läggas vid

 • Dokumenterad erfarenhet att handleda doktorander och medverka i forskarutbildningskurser.
 • Dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete med kollegor och studenter gällande undervisning och examination inom kemi eller närliggande område.
 • Erfarenhet från internationella uppdrag eller nationella och internationella nätverk.

Av stor vikt är god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning, heltid, med tillträde 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Ansökan och medföljande dokumentation ska vara på svenska eller engelska. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev som kortfattat beskriver dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet och pedagogisk grundsyn, samt intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskapliga meriter
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet med relevans för anställningen
 • redogörelse från erfarenhet från ledarskap och administration
 • redogörelse för samverkan, internationalisering och hållbarhet
 • planer för framtida forskning och hur den ansluter till befintlig forskning vid Karlstads universitet
 • minst två referenspersoner, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef
 • uppgifter om språkkunskaper
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid samproduktion ska den egna rollen framgå).

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen/Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD
Sverige

Sista ansökningsdag: 2022-08-14                                                  

Ange referensnr: REK2022/66

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/66
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt , +46722221919
 • Jan van Stam, professor/ämnesföreträdare , +465470002479
 • Maria Rova, universitetslektor, +46761012279
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-7001404
Publicerat 2022-05-20
Sista ansökningsdag 2022-08-14

Tillbaka till lediga jobb