Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Vill du vara med och utbilda framtidens ingenjörer och medverka till hållbar utveckling och digitalisering inom byggbranschen? Vi söker dig som är arkitekt eller ingenjör med doktorsexamen och yrkeserfarenhet från husbyggnadsprojektering samt med kunskaper och intresse inom hållbar utveckling och BIM.

Beskrivning

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap har ca 50 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar.

Byggteknik är ett av institutionens fyra ämnen. Vid ämnet bedrivs undervisning för ett av lärosätets största ingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, och dessutom för bland andra fastighetsekonomer. I undervisningen finns en grund i hållbar utveckling/hållbart byggande, Byggnads Information Modellering (BIM) och digitala hjälpmedel i byggprocessen, så som ritverktyg och projekteringsverktyg t.ex. miljödatabaser. Då byggandet står för en avsevärd del av den globala klimatpåverkan finns hos oss en strävan att möta dessa utmaningar, inom så väl grundutbildning som forskning, genom att utbilda studenter inom områden som hållbart byggande, olika aspekter på energi i byggnader, livscykelanalys, cirkulär ekonomi etc.

Forskningen vid ämnet befinner sig i en tillväxtfas och fokuserar på olika aspekter kring hållbart byggande, främst inom träbyggande, inom Pro2Be, https://www.kau.se/pro2be. Institutionens forskning bedrivs i hög grad i samverkan med näringslivet, så väl regionalt som nationellt.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor vid ämnet byggteknik deltar du i planering, genomförande och utveckling av undervisningen inom högskoleingenjörsprogrammet. Du bidrar till att utveckla kurser på avancerad nivå och är kursexaminator inom ämnet. Utöver undervisningsuppgifter förväntas du medverka till den pågående forskningsuppbyggnaden vid institutionen och aktivt söka extern finansiering för att kunna initiera och bedriva nya forskningsprojekt.

Undervisning som är aktuell är i första hand i grundläggande byggteknik, byggnads- och samhällsplanering samt byggnadsprojektering med datorstöd och hållbart byggande. Du kommer att ansvara för att driva utvecklingen av undervisningen inom digitaliseringen tillsammans med övriga lärarlaget. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram. Undervisning sker på svenska.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i byggteknik är den som visat pedagogisk skicklighet och som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens i arkitektur eller byggteknik eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen, samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, har förmågan att aktivt inhämta dessa.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av ansökningar kommer lika vikt att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska förmåga.

Särskild vikt kommer att läggas vid:

 • Praktisk yrkeserfarenhet av och goda kunskaper inom husbyggnadsprojektering med datorstöd (BIM)
 • Goda kunskaper i byggnads- och samhällsplanering,
 • Goda kunskaper om modern svensk byggteknik och styrande lagar och regler
 • Forskningserfarenhet inom hållbart byggande, tex aspekter som materialval, livscykelanalyser, samhällsplanering eller forskningserfarenhet inom BIM.
 • God förmåga att undervisa på svenska
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet och undervisningserfarenhet

Meriterande för anställningen är:

 • Kunskaper i programvaror som är vanligt förekommande i projektering
 • Kunskaper inom hållbart byggande
 • Breda ämneskunskaper inom byggteknikområdet
 • Dokumenterad erfarenhet att söka och erhålla externa forskningsmedel.

Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna, så som god samarbetsförmåga, god förmåga att kommunicera muntligt så väl som skriftligt med studenter och kollegor, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://intra.kau.se/dokument/upload/82F31D101db1413EF4kg703439F0/17_20 Bilaga anstallningsordn.pdf

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk kompetens och verksamhet
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 KARLSTAD.

Ange referensnr: REK2021/145

Sista ansökningsdag: 2021-08-22

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön, individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/145
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt, +46 54 700 1194
 • Malin Olin, proprefekt, +46 54 700 1590
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-06-11
Sista ansökningsdag 2021-08-22

Tillbaka till lediga jobb