Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Vi söker nu efter en universitetslektor i genusvetenskap för arbete vid ämnet genusvetenskap som med sina 10 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Vid institutionen finns även psykologi, socialt arbete och sociologi. En nära koppling finns vid Karlstads universitet mellan ämnet genusvetenskap och Centrum för genusforskning (CGF). CGF bedriver forskning med följande inriktningar; Maskulinitetsstudier, Transgenderstudier, Organisatoriskt förändringsarbete och Genus, Hälsa och Teknik. Samtliga forskningsområden karaktäriseras av teoretisk bredd samt ett förenande av teoretisk forskning och tillämpad forskning och samarbeten med det omgivande samhället för nyttiggörande och innovation. Inom ämnet genusvetenskap ges utbildningar på grundnivå och avancerad nivå inom genusvetenskap, med särskilt med fokus på den forskning som bedrivs vid CGF. Kurser ges såväl vid campus som på distans och undervisning förekommer på både svenska och engelska.

Arbetsuppgifter

Arbetsområdet är i första hand undervisning i ämnet genusvetenskap och det är viktigt att kunna undervisa redan vid anställningens start. Undervisning inom flera delar av det genusvetenskapliga fältet kan vara aktuella. Arbetet består i huvudsak av undervisning och handledning på ämnets fristående kurser, men även undervisning på uppdragsutbildningar och uppdrag vid angränsade ämnen på universitetet, såsom exempelvis sociologi, kan förekomma. Vid institutionen finns också viss ämnesövergripande kursverksamhet som kan vara aktuell.

Undervisningen kan ges både på svenska och engelska. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. I anställningen ingår tid för kompetensutveckling. Tjänsteställe (placeringsort) är Karlstad.

Behörighetskrav

Behörig för anställning är den som har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens och har visad pedagogisk skicklighet. Dessutom krävs god muntlig och skriftlig förmåga i minst ett skandinaviskt språk och engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. Fullständiga behörighetskrav finns i Karlstads universitets anställningsordning samt Högskoleförordningens 4 kap.

Bedömningsgrunder

Vi fäster särskild vikt vid att den sökande har erfarenhet av undervisning i genusvetenskap på högskola/universitet, där erfarenhet av undervisning vid nordiska lärosäten är meriterande. Vi ser det även som meriterande att ha erfarenheter av undervisning inom sociologi på högskola/universitet.

I bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera. Dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete med kollegor och studenter gällande undervisning och examination i det egna ämnet eller ämnesområdet är av vikt. Det är också ett visat reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd inom ämnet genusvetenskap. Det är också meriterande att ha erhållit externa forskningsanslag.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som initiativ- och samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och studenter för att därigenom bidra till en god arbetsmiljö. Vi fäster också stor vikt vid att den anställde tar ansvar för sina arbetsuppgifter och har förmågan att arbeta självständigt. Viktigt för anställningen är också förmågan att samverka med det omgivande samhället.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Vi förutsätter att den som får anställningen kommer befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser.

Ansökan skall bestå av;

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet, samt redogörelse för syn på pedagogisk verksamhet
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag2021-05-09
Ange referensnr: REK 2021/22
Välkommen med din ansökan!   

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till biträdande lektor och forskarassistent".
https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/22
Kontakt
 • Ulf Mellström, professor och ämnesföreträdare, +46 54 700 2013, Ulf.Mellstrom@kau.se
 • Andreas Henriksson, studierektor, +46 54 700 2388. Andreas.Henriksson@kau.se
 • Fredrik Hjärthag,proprefekt, +46 54 700 2270. Fredrik.Hjarthag@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-03-16
Sista ansökningsdag 2021-05-09

Tillbaka till lediga jobb