Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund

Samhällskunskapsämnet vid Karlstads universitet bedriver en omfattande utbildning på grundläggande- och avancerad nivå. Ämnet återfinns inom samtliga program i grundskole-och ämneslärarutbildningarna. Forskningen knuten till samhällskunskap är ämnesdidaktisk till sin karaktär och bedrivs i samverkan med forskarutbildningsämnena statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och pedagogiskt arbete. Ämnet är för närvarande inne i en expansiv fas och behöver rekrytera ny personal för såväl undervisning som forskning och utlyser en tjänst som universitetslektor i samhällskunskap.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning från grundläggande- till avancerad nivå på såväl programkurser som fristående kurser inom lärarutbildningen. Förutom undervisning ingår handledning, examination, kursansvar och kursutveckling i tjänsten. Eventuellt kan forskning och medverkan i forskarutbildning komma att ingå i tjänsten. Vidare att aktivt delta i samhällskunskapsämnets utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning samt samverkan med det omgivande samhället.
I forskningen ingår att utveckla den didaktiska forskningen i samhällskunskap inom CSD (Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik).
Tjänsten förutsätter att den sökande är beredd att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Behörighetskrav

Eftersom ämnet samhällskunskap är ett blockämne krävs för anställning doktorsexamen eller motsvarande i något av ämnena sociologi, statsvetenskap, nationalekonomi eller pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällskunskapsdidaktik. Ett krav är visad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt är att den sökande har erfarenhet av undervisning och forskning med relevans för det samhällskunskapsdidaktiska fältet, gärna med tonvikt på teoretiska och praktiska perspektiv i samhällskunskapsyrket.

Av särskild vikt är att den sökande har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk.

Stor vikt sätts vid att den sökande har erfarenhet från undervisning inom skolväsendet och egen lärarutbildning samt kompetens att bedriva undervisning inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna.

Av vikt är den sökandes personliga egenskaper som samarbetsförmåga och vilja att ta egna initiativ, samt kapacitet att initiera och slutföra projekt inom grundutbildning och forskning. Av vikt är även att den sökande har goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
Karlstads universitet eftersträvar mångfald ur alla aspekter.

Villkor

Anställning tills vidare med omfattning 100%. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger minst två referenspersoner. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av

 • Personligt brev
 • Styrkt meritsammanställning, ange minst två referenspersoner
 • Redogörelse för aktuell pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • Redogörelse för pedagogisk grundsyn
 • Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet av betydelse för tjänsten, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • Publikationsförteckning
 • Kopior på betyg, examensbevis och intyg för de arbeten som åberopas

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan och vara inkomna innan ansökningstiden slut. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK2020/77 

Sista ansökningsdag: 2020-03-29

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/77
Kontakt
 • Arne Qvarfordt-Larsson, prefekt, 054-700 1324
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-03-06
Sista ansökningsdag 2020-03-29

Tillbaka till lediga jobb