Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Vid ämnet litteraturvetenskap bedrivs utbildning som omfattar fristående kurser och lärarutbildning från förskola till gymnasium. Den fristående kursverksamheten bedrivs på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Forskningsmässigt har institutionen för språk, litteratur och interkultur ett flertal medarbetare som är aktiva i två av Karlstads universitets starka forskarmiljöer: den kulturvetenskapliga forskargruppen KuFo Research on Subject-specific Education (ROSE), samt centrumbildningen Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL).

Arbetsuppgifter

I anställningen som professor i litteraturvetenskap ingår att leda forskningsverksamheten inom ämnet, bedriva egen forskning, samt undervisa på kurser i litteraturvetenskap och inom lärarutbildningen.

En viktig uppgift är att vidareutveckla en ämnesmiljö som omfattar både litteraturvetenskap och litteraturdidaktik, samt fördjupa samarbeten med andra ämnesdiscipliner, särskilt de som ryms inom KuFo och CSL/ROSE.

Administrativa uppgifter och ledningsuppdrag förekommer liksom kontakt med det omgivande samhället, särskilt relaterat till skolan.

Behörighetskrav

För anställningen som professor i litteraturvetenskap krävs avlagd doktorsexamen i litteraturvetenskap. Dessutom krävs visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas. Vidare krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning samt utbildning för forskarhandledning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Det är ett krav att du är på plats i det dagliga arbetet på ämnet.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid

 • graden av bredd och djup i forskningen
 • förmåga att leda, driva och administrera forskningsverksamhet
 • förmåga att leda, driva samarbetsprojekt kring utbildningsverksamhet och annan ämnesrelevant verksamhet
 • erfarenhet av handledning på forskarnivå
 • erfarenhet av undervisning på olika nivåer

Stor vikt kommer att läggas vid

 • att den sökande bedrivit forskning med litteraturdidaktisk relevans, alternativt har annan erfarenhet som kan ligga till grund för utveckling av litteraturdidaktiken inom ämnet
 • personliga egenskaper som samarbetsförmåga, kreativitet och initiativkraft
 • välutvecklade forskningsnätverk

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska vara komplett vid ansökningstidens utgång. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera dina meriter på ett sätt som medger en saklig och kvalitativ bedömning. 

Underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, CD-skivor etc. skall skickas i ett  exemplar till nedanstående adress. Vi tar inte emot underlag i form av hänvisning till länkar på hemsidor eller Youtube.

Karlstads universitet Registrator 651 88 KARLSTAD Ange ref.nr REK2020/68.

Ansökan ska bestå av:

 • styrkt meritsammanställning med referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • en plan för vidareutveckling av en ämnesmiljö som omfattar både litteraturvetenskap och litteraturdidaktik
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten som är avsedda att förmedla kunskaper som exempelvis läromedel eller populärvetenskapliga arbeten.

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/68
Kontakt
 • Christina Olin-Scheller, professor, 054 7001689 e-post:christina.olin-scheller@kau.se
 • Sofia Wijkmark, docent, 054-700 1244
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-02-20
Sista ansökningsdag 2020-04-05

Tillbaka till lediga jobb