Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund

En doktorandplats i datavetenskap med inriktning mot programmerbara nätverk är öppen för ansökan till forskargruppen Distribuerade system och kommunikation (DISCO) vid Institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet. DISCO-gruppens forskning fokuserar på datakommunikation, molntjänster och nästa generations teknologier såsom programmerbara nätverk, SDN/NFV, och 5G. Doktorandplatsen är en del av ett samarbete med Red Hat Research. Red Hat bidrar till många tillämpade forskningsprojekt som är relevanta för open source, däribland högprestandalösningar inom programmerbara nätverk, som baseras på t.ex. eXpress Data Path (XDP) och eBPF.

Arbetsuppgifter

Doktorandplatsen innebär arbete med programmerbara nätverk; hur dessa kan definieras, utformas, samt implementeras. I arbetet ingår det att utveckla och utvärdera nya arkitekturer och mekanismer för att tillhandahålla ett sammanhängande och omfattande stöd för programmerbara nätverk i Linux. För utvecklingsarbetet kommer kärnteknologier som XDP och eBPF att användas.

Doktoranden förväntas bedriva forskning inom detta område genom att kombinera implementationsarbete med praktiska experiment, simulering och/eller emulering av nätverk och protokoll.  Kunskap eller erfarenhet inom ett eller flera av områdena kommunikationsprotokoll, kärnprogrammering, praktisk användning av Linux/Unix, nätverkssimulering/emulering, och dataanalys är därför önskvärda. Mycket god programmeringsförmåga samt goda kunskaper i skriven och talad engelska krävs.

Doktoranden förväntas arbeta dels självständigt, dels i team, med att entusiastiskt driva den senaste tekniken framåt. En stor del av arbetet kommer att ske i samarbete med andra forskare och ingenjörer från Red Hat, och det är därför önskvärt att doktoranden har god samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i projekt.

Enligt överenskommelse mellan Karlstads universitet och Red Hat Research så kommer alla immaterialrättsliga tillgångar som projektet resulterar i tillfalla allmänheten i någon form. Den mjukvara som utvecklas under projektets gång kommer att förses med lämpliga open source-licenser och alla forskningsresultat som publiceras kommer att så göras via fria och öppna kanaler tillgängliga för alla.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet för tjänsten har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap, masterexamen i datavetenskap eller avlagt civilingenjörsexamen i datateknik, eller som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Anställningsvillkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef eller motsvarande.

Ansökan ska innehålla:

  • ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen,
  • en meritförteckning (CV),
  • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
  • kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
  • om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
  • eventuellt rekommendationsbrev

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Icke-elektroniska dokument kan skickas till:

Karlstads universitet

Att. Emelie Hessel

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

651 88 Karlstad Sverige

Märk alla dokument som hör till ansökan med referensnummer REK2020/44

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/44
Kontakt
  • Dr Per Hurtig, +46(0)54-700 2335
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-02-26
Sista ansökningsdag 2020-05-15

Tillbaka till lediga jobb