Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Är du intresserad av att arbeta med utbildning och forskning som bidrar till en bättre framtid? Har du erfarenhet av att arbeta med kemi från ett tillämpat eller grundläggande perspektiv? Då är detta ett jobb för dig!

Bakgrund
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper som består av fyra ämnen; byggteknik, kemi, kemiteknik samt miljö- och energisystem. Institutionen har cirka 50 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, inom lärarutbildning, Tekniskt- naturvetenskapligt basår samt Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemi.

Läkemedelsanalys, Kandidatprogram i kemi vid Karlstads universitet, förbereder studenten för att kunna arbeta inom alla kemiska verksamhetsområden men det har dessutom en unik profil mot läkemedelsanalys, utvecklad i nära samarbete med läkemedelsindustrin, som gör studenten speciellt lämpad att arbeta med kemisk analys. Kemiprogrammet vid Karlstads universitet är ett av få kemiprogram i Sverige som har en ökande rekrytering och det finns en dokumenterat god koppling mellan utbildning och forskning. De flesta kemikurser vid Karlstads universitet ges som både campus- och distanskurser.

Ämnet kemi bedriver spännande forskning, läs mer om vår forskning på webbsidorna:

Forskare inom ämnet kemi är delaktiga inom forskningsgrupperingarna:

Arbetsuppgifter
Inom ämnet bedrivs undervisning i kemi på framförallt Läkemedelsanalys – kandidatprogram kemi, Civilingenjör kemiteknik, lärarprogram samt tekniskt- naturvetenskapligt basår. Du kommer att arbeta med undervisning samt kursutveckling inom dessa program. Kurser inom kemi på grundnivå ges på svenska medan kurser på avancerad nivå kan ges på engelska. Framför allt kommer undervisning i organisk kemi samt analytisk kemi att vara en stor del av arbetsuppgifterna. Undervisning inom grundkurser i kemi samt i närliggande områden ligger också inom ramen för anställningen. Administrativa uppgifter ingår i arbetsuppgifterna.

I anställningen ingår även att förstärka den forskning som idag bedrivs inom ämnet och vi förväntar oss att du medverkar vid utveckling av externfinansierade forskningsprojekt. Samverkan med det omgivande samhället utgör en naturlig del av arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav
För anställning krävs doktorsexamen inom kemi, farmaceutisk kemi eller inom annat för anställningen relevant område eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

Vidare krävs visad pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, inom de första två årens anställning.

För anställningen krävs god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Bedömningsgrunder
Lika vikt kommer att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid:

 • Dokumenterad forskning med relevans för befintlig forskning i kemi vid Karlstads universitet.
 • God förmåga att bedriva undervisning i organisk kemi och analytisk kemi.
 • Dokumenterad erfarenhet av kursutveckling och pedagogisk utveckling inom högre utbildning.

 Vid urval av behöriga sökande kommer stor vikt att läggas vid:

 • Dokumenterad erfarenhet av att söka externa forskningsmedel.

Meriterande är förmåga att undervisa inom kemi på svenska. Det är även meriterande för anställningen om du genomfört en postdoktor- eller forskarassistenttjänstgöring. Det är även meriterande att vara kunnig inom statistik, multivariata metoder och experimentell design. 

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. God kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö. Det är av stor vikt att den anställde tar ansvar för sina arbetsuppgifter, har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ. 

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till högskoleförordningen och Karlstads universitets anställningsordning, https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Om din ansökan inte är komplett kan det innebära att vi inte kan bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev med kortfattad beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintresse i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan med annan verksamhet, samerfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på intyg och examensbevis, anställningsintyg och rekommendationsbrev etc. som kan styrka tidigare anställningar och utbildningar
 • de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas din digitala ansökan (skicka inte enbart länkar till dem). Underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, publikationer skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad. Ange ref.nr REK2019/245.

Sista ansökningsdag: 2020-01-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön, individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/245
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt, 054- 700 1194
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2019-11-20
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Tillbaka till lediga jobb