Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Inom ämnet bedrivs undervisning inom sociologi och sociologisk socialpsykologi på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar också för ett samhällsvetenskapligt program, Samhällsanalytikerprogrammet. Vi är ca 20 personer som arbetar med både forskning, utbildning och externa kontakter. Vi deltar i flera forskningsprojekt och har ca 450 studenter. Ämnet ingår i flera nationella och internationella samarbeten.

Mycket av nuvarande forskning i sociologiämnet vid Karlstads universitet bedrivs inom tre huvudområden: vardagsliv och personligt liv, kritiska åldersstudier och motståndsstudier. Ofta tillämpas ett intersektionellt perspektiv. Vi är öppna för att bredda och utveckla ämnets forskning.

Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap.

Arbetsuppgifter

Vi söker en professor med erfarenhet av att bygga inkluderande forskarmiljöer, som har breda forskningserfarenheter och som kan spela en viktig roll i akademiskt samarbete och utveckling i sociologi. Arbetsuppgifter omfattar forskning och undervisning på kandidat-, master- och forskarutbildningsnivå. En professor har ansvar för att leda och utveckla forskning, samt handleda doktorander i sociologi. Arbetsuppgifter omfattar också att aktivt söka extern finansiering för projekt som inkluderar annan forskande personal vid sociologin. Den utsedda professorn förväntas utveckla samarbete med omgivande samhälle, liksom med andra akademiska institutioner i Sverige och utomlands. I arbetsuppgifterna kan arbetsledande funktioner komma att ingå.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnet sociologi. För behörighets- och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Högskoleförordningens 4 kap § 3 samt Karlstads universitets anställningsordning.

https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt läggs vid att den sökande ska ha omvittnad god förmåga till samarbete, utpräglade akademiska ledaregenskaper och stor förmåga att bidra till en god forskningsmiljö.

Särskild vikt ges dokumenterad förmåga att bygga forskarmiljöer, till exempel genom att inkludera juniora forskare i forskningsprojekt eller genom att erhålla forskningsmedel för doktorander.

Särskilt vikt läggs också vid forskningsexpertis inom nuvarande forskningsområden vid Karlstads sociologiämne (se ovan).

Vi fäster stor vikt vid administrativ skicklighet. Stor vikt läggs också vid att den sökande har god förmåga att i tal och skrift kommunicera på svenska och engelska. Saknas någon av dessa språkkunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde inhämtar   kunskaperna senast två år inom anställningens början.

Meriterande är dessutom samverkan med nationella och internationella forskningsmiljöer.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Vi förutsätter att den som får anställningen kommer befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas fullt ut. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan skall bestå av;

• personligt brev
• meritförteckning med referenser (CV)
• fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
• intyg på genomförd utbildning i forskarhandledning och högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
• redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet som är av betydelse
• redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
• planer för den framtida verksamheten
• publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
• kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas
• högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex.läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.


Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till biträdande lektor och forskarassistent".

https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, skickas i tre exemplar till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/218

Sista ansökningsdag: 2020-02-16.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/218
Kontakt
  • Line Holth, prefekt, 054-700 19 05
  • Patrik Larsson, dekan, 054-700 10 00
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2019-12-10
Sista ansökningsdag 2020-02-16

Tillbaka till lediga jobb