Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Är du intresserad av undervisning och forskning kring materialteknik i ett lag med avancerad forskning och med stark industrisamverkan? Då är det här ett bra tillfälle för dig!

Bakgrund
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, vid fakulteten för hälsa, naturvetenskap och teknik, har en bred aktivitet inom materialvetenskap och maskinteknik. Vid institutionen bedrivs utbildning inom fakultetens civilingenjörsprogram i maskinteknik och teknisk fysik, samt högskoleingenjörsprogram i maskinteknik. Styrkeområden inom den materialtekniska forskningen är studier kring avancerade stål och material framställda genom additiv tillverkning, och inom kunskapsområden som utmattning och tribologi. Relationen mellan materialens mikrostruktur och mekaniska egenskaper studeras genom materialanalyser, mekanisk provning och experimentella metoder och modellering. Forskning inom maskinteknik sker i tillämpad mekanik, samt inom produktionsteknik med fokus på lean produktion. Samverkan sker med akademi och industri på nationell och internationell bas. Institutionen har också en betydande utbildnings- och forskningsverksamhet inom materialfysik.

Som universitetslektor i materialteknik kommer du att tillhöra institutionens materialvetenskapliga forskargrupp som är en av Karlstads universitet prioriterad forskargrupp om ca 25 forskare. Vid institutionen är drygt 50 personer verksamma, varav 9 professorer, 9 docenter, 3 lektorer, 7 doktorander och 16 adjunkter. 

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och forskning inom området materialteknik, samt samverkan med industri och samhälle. Undervisningen omfattar främst materialtekniska kurser på grund- och avancerad nivå för högskoleingenjörer och civilingenjörer, samt inom forskarutbildningen. Undervisning i enstaka kurser inom det övriga maskintekniska området kan också bli aktuellt.

Universitetet förväntar sig att den nyanställde lektorn genomför forskning i samarbete inom institutionens befintliga forskningsområde, samt att den också har en ambition att utveckla ett eget forskningsfokus och genomföra forskningsprojekt i samverkan med industri.

I anställningen ingår även inslag av administrativa uppgifter och uppdrag inom universitetet.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som lektor krävs doktorsexamen inom det materialtekniska området, eller motsvarande vetenskaplig kompetens, med inriktning mot metalliska konstruktionsmaterial.

För behörighet krävs också visad god pedagogisk skicklighet inom området samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. Ett ytterligare krav är goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Bedömningsgrunder
Lika vikt kommer att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Av särskild vikt är:

 • Erfarenhet av undervisning inom materialtekniska området.
 • Erfarenhet av forskning inom det materialtekniska området med anknytning till ämnets styrkeområden.

Av stor vikt är:

 • Avancerade kunskaper om konstruktionsmaterials mikrostruktur och deras mekaniska egenskaper, och dokumenterad vetenskaplig skicklighet, t.ex. genom vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter.
 • Erfarenhet av och insikt i pedagogisk utveckling inom lektoratets område, kursutveckling och programutveckling inom såväl grundläggande som avancerade kurser inom det materialtekniska området.
 • Erfarenhet av forskningsprojekt i samverkan mellan akademi och industri.
 • Förmåga att framgångsrikt söka extern forskningsfinansiering.

 Meriterande är:

 • Erfarenhet av undervisning och forskning inom materialteknik inom områdena materialkaraktärisering, FEM och materialmekanik.
 • Erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag.
 • Brett nationellt och internationellt kontaktnät och egen internationell erfarenhet inom området.
 • Erfarenhet från verksamhet inom lektoratets område utanför akademin.
 • Förmåga att undervisa på svenska. 

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra.

För ytterligare information om behörighet och bedömningsgrunder, se Högskoleförordningen kap. 4 och Karlstads universitets anställningsordning. 

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde våren 2020 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Om din ansökan inte är komplett kan det innebära att vi inte kan bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev med kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintresse i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan med annan verksamhet
 • redogörelse från erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på intyg, examensbevis, anställningsintyg och rekommendationsbrev etc. som kan styrka tidigare anställningar och utbildningar
 • de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Läs mer om vad din ansökan ska innehålla i "Råd för ansökan och befordran", https://www.kau.se/jobba- hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas din digitala ansökan (skicka inte enbart länkar till dem). Underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, publikationer skickas i tre exemplar till:
Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad
Ange ref.nr REK2019/210

Sista ansökningsdag: 2019-11-30

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde våren 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/210
Kontakt
 • Lars Johansson, prefekt, +46 54 700 1677
 • Lasse Jacobsson, studierektor, universitetsadjunkt, +46 54 700 1656
 • Jens Bergström, ämnesföreträdare, professor, +46 54 700 1259
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, +46 54 700 1714
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, +46 54 700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, +46 54 700 1434
Publicerat 2019-10-24
Sista ansökningsdag 2019-11-30

Tillbaka till lediga jobb