Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Är du intresserad av att arbeta med utbildning och forskning som bidrar till en hållbar utveckling? Har du erfarenheter av miljösystem ur ett tekniskt perspektiv? Då är detta ett jobb för dig!

Bakgrund
Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper som består av fyra ämnen; Miljö- och energisystem, Kemiteknik, Kemi samt Byggteknik. Institutionen har ca 50 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, inom lärarutbildning, basår samt kandidatprogram i kemi.

Forskningen inom ämnet miljö- och energisystem sker huvudsakligen inom forskningsgrupperingen Pro2BE (Processer och Produkter för en cirkulär BioEkonomi) och är samlad kring hållbar teknikutveckling med fokus på energieffektivisering, biobränslesystem, reningsteknik samt förpackningsdesign. Vi arbetar utifrån en värderingsgrund definierad av hållbar utveckling med en huvudsaklig tillämpning inom området utnyttjande av skogliga resurser. Läs mer om Pro2BE https://www.kau.se/pro2be 

Arbetsuppgifter
Inom ämnet bedrivs undervisning framförallt inom högskoleingenjörsprogram och civilingenjörsprogram med inriktning mot miljö- och energisystem. Du kommer att arbeta med undervisning samt kursutveckling inom dessa program, men det kan också förekomma undervisning inom andra närliggande områden. Administrativa uppgifter ingår i arbetsuppgifterna liksom att vara examinerande lärare.

I anställningen ingår även att komplettera den forskning som idag bedrivs inom ämnet och vi förväntar oss även att du utvecklar nya externfinansierade forskningsprojekt. Samverkan med näringsliv utgör en naturlig del av arbetsuppgifterna.  

Behörighetskrav
För behörighet för anställning krävs doktorsexamen inom miljö- och energisystem eller inom annat för anställningen relevant område eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

Vidare krävs visad pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogiskutbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, inom de första två årens anställning.  

Bedömningsgrunder
Lika vikt kommer att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid:

 • Yrkeserfarenhet inom ämnet miljö- och energisystem (både inom och utom akademin).
 • Vetenskaplig skicklighet och relevansen av din forskning inom områdena reningsteknik eller bioteknik inom Pro2BEs forskningsområde.
 • Pedagogisk skicklighet med dokumenterad erfarenhet av kursutveckling och pedagogisk utveckling inom högre utbildning.

Meriterande är erfarenheter av processmodellering, i något av programvarusystemen COMSOL, ChemCad, eller MATLAB.

Meriterande är också dokumenterad förmåga att undervisa på svenska, då de flesta kurser inom miljö- och energisystem ges på svenska.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. God samarbets- och kommunikativ förmåga, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö. Det är av stor vikt att den anställde tar ansvar för sina arbetsuppgifter, har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till högskoleförordningen kapitel 4 och Karlstads universitets anställningsordning (https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf).

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan
Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Om din ansökan inte är komplett kan det innebära att vi inte kan bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev med kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintresse i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan med annan verksamhet
 • erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på intyg och examensbevis, anställningsintyg och rekommendationsbrev etc. som kan styrka tidigare anställningar och utbildningar
 • de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Läs mer om vad din ansökan ska innehålla i "Råd för ansökan och befordran" https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas din digitala ansökan (skicka inte enbart länkar till dem).
Underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, publikationer skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad. Ange ref.nr REK2019/98.

Sista ansökningsdag: 2019-05-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/98
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt, 054 - 700 1194
 • Jonas Berghel, professor, 054 - 700 1247
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-04-29
Sista ansökningsdag 2019-05-31

Tillbaka till lediga jobb