Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Kulturgeografi ingår i Institutionen för geografi, medier och kommunikation vid Karlstads universitet. Kulturgeografi är ett ämne som studerar samspelet mellan människan, samhället och miljön på lokal, regional och global nivå.

Inom kulturgeografi på Karlstads universitet bedrivs olika utbildningsprogram och kurser upp till och med forskarutbildningsnivå. De program som ämnet ansvarar för eller ingår i är: Samhällsplanerarprogrammet, Turismprogrammet, utbildningar inom lärarprogrammen, magister- och mastersprogrammet i regionalt samhällsbyggande samt mastersprogram i Geomediastudier.

Forskning inom kulturgeografi har bedrivits på Karlstads universitet under drygt 35 år. Inom ämnet bedrivs forskning kring bland annat frågor om lokal och regional utveckling, platsskapande, mobilitet, turism, fritid, kultur, landskapsfrågor, geografi och media samt natur- och kulturmiljöfrågor. Utöver de av universitetet utsedda starka forskargrupperna Geomedia och Forskargruppen Ämnesdidaktik (där Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) ingår) pågår kulturgeografisk forskning också inom Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande (CRS).

Det finns på Karlstads universitet en lång och framgångsrik tradition av samverkan med omgivande samhälle inom kulturgeografi, inte minst genom vårt deltagande i de angivna centrumbildningarna.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning från grundläggande- till avancerad nivå på såväl utbildningsprogram, fristående kurser, uppdragsutbildningar och i förekommande fall forskarutbildning. Merparten av undervisningen sker inom samhällsplanering men till viss del även inom turismvetenskap. Arbetsuppgifter såsom, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling, liksom att aktivt delta i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället ingår.

Vi fäster stor vikt vid att sökande deltar aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet. Viss del egen forskning ingår i anställningen med möjlighet till utökat utrymme för eventuell externfinansierad forskning.

Behörighetskrav

För anställning som universitetslektor krävs doktorsexamen i kulturgeografi, visad pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker under kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Då merparten av undervisningen sker på svenska och engelska krävs god förmåga att undervisa på dessa språk.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt läggs vid dokumenterad undervisningserfarenhet och forskning inom kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering. Vi fäster även särskilt stor vikt vid att du har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid dokumenterad undervisningserfarenhet och forskning inom turismvetenskap/turismgeografi med inriktning samhällsplanering och/eller kommunikation. Vi fäster även stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, förmåga att ta egna initiativ samt kapacitet att initiera projekt inom utbildning och forskning.

Vikt läggs även vid att den sökande har erfarenhet av att söka samt erhålla egna forskningsmedel samt ingår i vetenskapliga nationella och internationella nätverk.

Vikt läggs även vid god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Meriterande är även erfarenhet av praktiskt arbete med samhällsplaneringsfrågor.

Vid tillsättning av befattningen kommer lika vikt läggas vid sökandes vetenskapliga och pedagogiska förmåga.

Ansökan ska bestå av

 • styrkt meritsammanställning med referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet av ledarskap, administration och samverkan med andra verksamheter
 • planer för den framtida verksamheten (max 1 A4-sida)
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • lista på sökandes aktiva nationella och internationella nätverk
 • förteckning över sökta och beviljade forskningsmedel samt en beskrivning vilken roll den sökande haft i ansökningarna
 • de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering ska den egna rollen anges).

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du här. Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Arbetsställe är Karlstad. Den anställde förväntas närvara och delta aktivt i institutionens gemensamma arbete.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange dnr. REK2019/54

Sista ansökningsdag: 2019-03-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/54
Kontakt
 • Christer Clerwall, prefekt, 054 - 700 1106
 • Lotta Braunerhielm, proprefekt, 054 - 700 1000
 • Hans Olof Gottfridsson, ämnesföreträdare, 054 - 700 1843
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-02-25
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Tillbaka till lediga jobb