Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Vill du vara en del av ett expanderande forskningsteam, där undervisning och forskning bidrar till att hitta hållbara lösningar för skogsindustrin och samhället?

Bakgrund

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper består av de fyra ämnen: kemi, kemiteknik, miljö- energisystem samt byggteknik, vid institutionen arbetar cirka 50 personer. Kemi, kemiteknik, miljö- och energisystem är forskarutbildningsämnen.

Inom ämnet kemiteknik är forskning och undervisning främst fokuserad mot kemitekniska processer inom skogsindustriella tillämpningar samt mot kemiska mekanismer för de ingående materialens växelverkan och egenskaper. Forskning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala partner från både akademi och industri. Vid institutionen finns forskningsgrupperingen Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär BioEkonomi, www.kau.se/pro2be ). Forskningen fokuseras på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället. Pro2BE har en stark samarbetsbas, både regionalt och nationellt, och forskarna leder och finns med i nationella och internationella projekt.

Ämnet kemiteknik och grupperingen Pro2BE är i en expansiv fas och behöver rekrytera en universitetslektor.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att undervisa inom kemiteknik och eventuellt närliggande områden. Det ingår även att arbeta i forskningsprojekt samt strategiskt utveckla både forskning och samverkan med övriga delar av universitetet och med det omgivande samhället.

Forskningsgruppen där arbetet är förlagt har en framskjuten position vad gäller process- och materialteknisk forskning på barriärbeläggning av fiberbaserade förpackningsmaterial. Forskning sker tillsammans med internationellt verksamma industriella partners och erkända universitet för att ta fram hållbara förpackningslösningar som skyddar det förpackade godset, ofta livsmedel. Förnybara material, innovativa beläggningstekniker, avancerad experimentell utrustning och olika modelleringstekniker ingår. Du kommer att jobba med, och i framtiden leda, forskningen för ett team av forskare som sysslar med fluiddynamiska beräkningar, masstransportmodeller och reologisk karakterisering av komplexa fluider. Utrustning för att göra beläggningar med vattenbaserade dispersioner och termoplastiska material (extruder och varmpress) finns i våra laboratorier. I regionen finns industriella partners med produktions- och pilotutrustning. I dessa skalas laboratorieundersökningarna upp mot industriell skala.

Handledning av forskarstuderande samt utveckling av grundutbildning och forskarutbildning kan också ingå i arbetsuppgifterna. Administrativa arbetsuppgifter förekommer.

Behörighetskrav

För behörighet att anställas som universitetslektor krävs visad pedagogisk skicklighet och doktorsexamen inom kemiteknik eller ett för anställningen annat lämpligt område alternativt motsvarande vetenskaplig kompetens. För behörighet krävs även högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. 

För anställningen krävs en gedigen kunskap inom grundläggande kemiteknik med en fördjupning med inriktning på ytbehandlingsprocesser och materialegenskaper för bestrykningstillämpningar, särskilt barriärbestrykning. 

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper är internationell och engelska är ofta det språk som används. Därför är det ett krav att du behärskar engelska i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder

Lika vikt kommer att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid:

 • Vetenskaplig skicklighet och relevans av forskning riktad mot ytbehandling av fiberbaserade material
 • Erfarenhet från experimentella studier, företrädesvis inom några av följande fält; transportfenomen, reologi, yt- och kolloidkemi och ytbehandling och karakterisering av ytors egenskaper
 • Erfarenhet av instrumentell utveckling
 • Erfarenhet från att skriva ansökningar om forskningsbidrag
 • Erfarenhet från externfinansierade forskningsprojekt i samverkan med näringsliv
 • Visad förmåga att publicera forskningsartiklar i referee-granskade vetenskapliga tidskrifter
 • Erfarenhet av undervisning inom kemiteknik, på grundläggande nivå och avancerad nivå.
 • Medverkan i forskarutbildning, till exempel handledning av forskarstuderande

Vid urval av behöriga sökande kommer stor vikt att läggas vid:

 • Erfarenhet av ledarskap inom akademi eller industri
 • Erfarenhet från utveckling av grundutbildning och pedagogisk utveckling
 • Erfarenhet från utveckling av forskarutbildning
 • Visad god administrativ kompetens

Det är meriterande om du kan undervisa på svenska. 

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, ett strukturerat arbetssätt och är initiativtagande. Du är engagerad, drivande och har förmågan att skapa goda relationer till arbetskamrater, studenter och andra samverkansytor. Du tar stort ansvar för ditt arbete och har förmågan att arbeta självständigt.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning samt Högskoleförordningen 4 kap.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. 

Ansökan

Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Om din ansökan inte är komplett kan det innebära att vi inte kan bedöma den kvalitativt i alla aspekter. 

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev med kortfattad beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintresse i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan med annan verksamhet, samerfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på intyg och examensbevis, anställningsintyg och rekommendationsbrev etc. som kan styrka tidigare anställningar och utbildningar
 • de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas din digitala ansökan (skicka inte enbart länkar till dem). Underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, publikationer skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad. Ange ref.nr REK2019/46.

Sista ansökningsdag: 2019-03-24

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Löneform individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/46
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt, 054-700 1194
 • Magnus Lestelius, professor, 054-700 1251
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-02-26
Sista ansökningsdag 2019-03-24

Tillbaka till lediga jobb