Karlstads universitet / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Anställningen som universitetslektor i nationalekonomi är placerad på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startade år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper. Vi erbjuder utbildning inom program och fristående kurser. Inom ramen för civilekonomprogrammet finns fördjupningarna nationalekonomi samt finansiell ekonomi.
Forskningen i nationalekonomi vid Karlstads universitet är framförallt inom välfärdsekonomi, beteendeekonomi, arbetsmarknadsekonomi, industriell organisation och makroekonomi.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning, handledning, examination och administration. Vi söker en god pedagog som aktivt vill delta i utvecklingen av både  utbildning och forskning. Den sökande förväntas ta aktiv del i ansökningar om externa forskningsmedel och bör även bidra med att utveckla ämnets externa kontakter.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som lektor krävs dels visad pedagogisk skicklighet och dels avlagd doktorsexamen i nationalekonomi eller motsvarande.

Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning, eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

(För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning samt Högskoleförordningen 4 kap § 4.)

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av befattningen kommer lika vikt att läggas vid sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter under de  senaste fem åren. Även visad förmåga att driva forskningsprojekt och att generera  externa medel är av särskild vikt. Vi fäster stor vikt vid god muntlig och skriftlig färdighet i svenska och engelska, då undervisning sker på båda dessa språk. Stor vikt läggs vidare vid undervisningserfarenhet inom finansiell ekonomi, makroekonomi, arbetsmarknadsekonomi eller ekonometri.
Det är även av stor vikt att den sökande har god samarbetsförmåga för att kunna bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden och din ansökan kan komma att gallras.


Ansökan skall bestå av

 • personligt brev
 • styrkt CV/meritsammanställning med två angivna referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor” som finns på vår hemsida kau.se/jobba-hos-oss. Alla handlingar och publikationer som du  önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referensnr REK2020/94

Sista ansökningsdag är 24 maj 2020.

Välkommen med din ansökan!


Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/94
Kontakt
 • Niklas Jakobsson, professor, ämnesföreträdare, 070-393 9009
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-04-22
Sista ansökningsdag 2020-05-24

Inapoi la locuri de munca vacante