Karlstads universitet / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Handelshögskolan utlyser nu ett lektorat i arbetsvetenskap. Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar ett flertal perspektiv och teoretiska fält rörande arbete och arbetsliv. På ämnet bedrivs undervisning från grundläggande nivå till forskarutbildningsnivå inom arbetsvetenskap. Därtill ansvarar ämnet för programmet för personal och arbetsliv. Vad gäller forskningen inom ämnet har den kretsat kring områden som bland annat arbetsmarknaden, dess aktörer och funktionssätt; arbetets organisering, ledningsmodeller och ledarskap; arbetsvillkor och arbetsmiljö, teknik och digitalisering; relationen mellan arbete och övrigt liv; olika förhållningssätt till arbete och arbetets olika krav på estetik och engagemang samt makt och motstånd i arbetslivet. Någon eller några av dimensionerna kön, klass, ålder samt etnicitet utgör centrala analytiska kategorier. Arbetsvetenskap utgörs av ett tjugotal personer varav två professorer, två docenter, tre lektorer, en gästlärare och 12 doktorander.

Arbetsuppgifter
Anställningen som lektor i arbetsvetenskap är placerad vid Handelshögskolan. Bärande arbetsuppgifter ligger i linje med universitetets tredelade uppdrag: grundutbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Lektoratet innebär därmed undervisning och tillhörande arbetsuppgifter i pågående grundutbildning inom ämnet arbetsvetenskap samt i programmet för personal och arbetsliv. Även kursutveckling och undervisning inom uppdragsutbildning kan komma att ingå.
Då lektoratet syftar till att ska stärka kompetensen inom ledarskapsområdet kommer en stor del av de specifika arbetsuppgifterna vara knutna till detta. En viktig del av arbetet är att bidra till att stärka forskningssamarbetet och forskningsfinansieringen inom ämnet samt bidra till vetenskapliga och populärvetenskapliga publiceringar. Ännu en viktig del av lektoratet är att ansvara och aktivt arbeta för att stärka samverkan med det omgivande samhället.

Behörighet
Behörig till anställning som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom arbetsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms särskilt relevant i relation till arbetsuppgifterna, samt visad pedagogisk skicklighet.

Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning samt Högskoleförordningen 4 kap § 4.

Bedömningsgrunder
Vid urval kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter av relevans för tjänstens inriktning. Då ämnet är i behov av att stimulera den egna forskningen, undervisningen och nätverksbygget inom ledarskapsområdet läggs särskild vikt vid meriter inom detta område. Eftersom anställningens innehåll kräver språkkunskaper i både svenska och engelska, läggs särskild vikt vid den sökandes förmåga att tala och skriva på dessa båda språk.
Stor vikt fästs vid den sökandes förmåga till självständigt arbete och visad förmåga att söka och erhålla forskningsmedel från olika finansiärer. Stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att delta i nätverk, utveckla projekt samt leda och bedriva forskning i tvärvetenskapliga miljöer. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper som förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för verksamheten. En visad god förmåga att kommunicera forskning är meriterande

Anställningen tillsätts med den sökande som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet arbetsvetenskap. Vid lika meriter ges företräde för sökande vars forsknings-, undervisnings- och samverkanserfarenhet bedöms vara av störst relevans för verksamheten vid ämnet.

Villkor
Tillsvidareanställning med omfattning 100 %. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

 Ansökan ska bestå av:

 • personligt brev
 • styrkt CV/meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex.
 • läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor” som finns på vår hemsida kau.se/jobb.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/112

Sista ansökningsdag är den 11 augusti 2019.

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Umowa o pracę na czas nieokreślony
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/112
Kontakt
 • Ann Bergman, ämnesföreträdare, 054-700 1524
 • Martin Löfgren, prefekt Handelshögskolan, 054-700 19 75
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-05-02
Sista ansökningsdag 2019-08-11

Wróć do ofert pracy