Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Shaping the Bioeconomy future – låter det intressant? Då kanske detta är jobbet för dig!

Beskrivning

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper tillhör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap och består av ämnena byggteknik, kemi, kemiteknik och miljö- och energisystem. Institutionen har cirka 60 anställda och erbjuder kurser inom fyra civil- och högskoleingenjörsprogram, lärarutbildning, tekniskt-naturvetenskapligt  basår samt kandidatprogram i kemi. På civilingenjörsprogrammet i kemiteknik kombineras kemi med teknik och matematik, för att ge studenterna de kunskaper som behövs för att designa en process från molekyl till det storskaliga tekniska systemet. Under de sista två åren av utbildningen knyts kurserna till forskning inom kemiteknik och kan till exempel handla om olika produkter från skogen såsom papper, biomaterial eller bioenergi. Programmet förbereder studenterna för att arbeta i omställningen till en cirkulär hållbar bioekonomi.

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper befinner sig i en expansionsfas både vad gäller institutionens forsknings- och utbildningsverksamhet.  Ett aktivt samarbete mellan datavetenskap och kemiteknik har fört samman de starka forskningsområdena Pro2BE (Processer och produkter för en hållbar bioekonomi) och DAMI4.0 (Forskningscentrum för Digital Adaptiv Tillverkning för Industri 4.0). Med anledning av detta söker vi nu en universitetslektor i kemiteknik med fokus på forskning inom optimering av skogsindustriella system och produktionslinjer med hjälp av digitalisering (t.ex. intelligent processtyrning med hjälp av digitala tvillingar, maskininlärning eller analys av stora datamängder). Vi välkomnar sökande med koppling till områden inom skogsindustrin med syfte att komplettera och stärka vår befintliga utbildning och forskning inom  kemiteknik och datavetenskap för en hållbar cirkulär bioekonomi. Mycket av både forskning och utbildning vid KaU som är kopplad till skogsbaserade näringar pågår inom forsknings- och utbildningsmiljön Pro2BE https://www.kau.se/pro2be, med över 40 forskare och studenter. Mer information om DAMI4.0 hittar du på https://www.kau.se/dami.

Anställningen blir universitetslektor i kemiteknik.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor arbetar du med både undervisning och forskning. Dina arbetsuppgifter inom undervisning blir på kurser inom kemiteknik på grundläggande nivå samt inom närliggande kompetensområden. Dina arbetsuppgifter inom forskning blir i huvudsak inom optimering av industriella system och produktionslinjer genom digitalisering. Du förväntas delta i utvecklingen av externt finansierade forskningsprojekt. Samverkan med det omgivande samhället inom både forskning och undervisning  är en naturlig del av arbetet.


I undervisningsuppdraget ingår att planera, genomföra och utvärdera kurser. Som universitetslektor förväntas du bidra i utvecklingen av nya kurser. I undervisningen ingår handledning och examination på kurser från grundnivå till forskarnivå. Arbete med högskolepedagogisk utveckling är viktig för att höja utbildningens kvalitet. Kurser i kemiteknik på grundnivå ges på svenska, medan kurser på avancerad nivå kan ges på engelska. Även administrativa uppgifter ingår i anställningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har doktorsexamen i kemiteknik eller annat relevant område för arbetsuppgifterna, alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas kunskaper i något av dessa språk kan anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att inhämta dessa kunskaper.

Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske i särskilda fall, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

 

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Särskild vikt kommer att läggas vid:

 • Dokumenterad forskningserfarenhet inom optimering av kemitekniska industriella system och produktionslinjer.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning i kemiteknik.
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av pedagogisk utveckling inom högskoleutbildning.
 • Dokumenterat breda ämneskunskaper inom kemiteknik.
 • Dokumenterad kompetens inom digitalisering.

 

Stor vikt kommer att läggas vid:

 • Visad förmåga att framgångsrikt ansöka om externa forskningsmedel.
 • Personliga egenskaper så som god kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga, engagemang och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter som bidrar till en trevlig arbetsmiljö. Vi värdesätter också medarbetare som tar ansvar för sina arbetsuppgifter, kan arbeta självständigt och ta egna initiativ

 

Vikt kommer att läggas vid:

 • Den sökandes förmåga att undervisa på svenska.
 • Tidigare anställning som postdoktor eller forskarassistent/biträdande lektor
 • Erfarenheter av digitalisering och digitala verktyg, och dess tillämpning i industriella system, optimerade industriella system, maskininlärning, digitala tvillingar eller analys av stora datamängder.
 • Omfattningen av den sökandes forskning, erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och av att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.
 • Omfattningen av den sökandes forskning inom skogsindustriella processer och hållbar bioekonomi.

 

För samtliga behörighetskrav och bedömningsgrunder hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

 

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde senast 1 december 2022 eller enligt överenskommelse.

 

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

 

Ansökan


Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Information om hur ansökan kan utformas finns på Karlstads universitets hemsida i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Ansökan och medföljande dokumentation ska vara på svenska eller engelska. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev som kortfattat beskriver dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • Fördjupad redogörelse för vetenskapliga meriter 
 • Fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter, samt intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • Redogörelse för samverkan, internationalisering och hållbarhet
 • Planer för den framtida verksamheten, forsknings- och undervisningsplan (max 2 sidor vardera)
 • Publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • Kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • Högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid samproduktion ska den egna rollen framgå)
 • Minst två referenser

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (skicka inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker, publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress:

Karlstads universitet
HR-avdelningen/Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD
Sverige

Referensnr: REK2022/65

Sista ansökningsdag: 1 juni 2022

Välkommen med din ansökan. 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/65
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt, +46722221919
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, +46547001714
 • Denita Gustavsson, OFR, +46547001434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, +46547001404
Publicerat 2022-04-27
Sista ansökningsdag 2022-06-01
Logga in och sök jobbet

Tilbake til ledige stillinger