Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper. Det finns ett stort kontaktnät, både nationellt och internationellt, som ger goda förutsättningar för nya forskningsprojekt och uppdragsverksamhet.
I en handelshögskola har forskning och utbildning i redovisning och ekonomistyrning en central roll. Studenternas intresse för att välja dessa områden i civilekonomutbildningen är stort. Handelshögskolan behöver stärka forskningen inom detta område och vi söker därför en kvalificerad forskare med förutsättningar att ta en ledande roll i verksamhetens utveckling.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och utvecklingsarbete i utbildningen på alla nivåer samt forskning. I anställningen ingår forskning med en omfattning som är beroende av tillgängliga resurser. Den sökande förväntas ta aktiv del i ansökningar om externa forskningsmedel. Vi söker en god forskare och pedagog och som aktivt vill delta i Handelshögskolans utveckling. Samverkan med andra universitet och högskolor, såväl nationellt som internationellt, samt samverkan med det omgivande samhället och att verka för att forskningsresultat sprids är också prioriterade arbetsuppgifter. 

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har doktorsexamen i företagsekonomi med  inriktning mot redovisning eller ekonomistyrning. Sökande skall ha visat tillräcklig vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i ämnet. Särskilt meriterande är en bredd i såväl forskning som undervisning mot både redovisning och ekonomistyrning. Den sökande skall ha uppvisat en god undervisnings- och handledningsförmåga på alla utbildningsnivåer samt ha erfarenheter av ansökningar om externa forskningsmedel och utveckling av externa kontakter. Dessutom krävs god pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning samt Högskoleförordningen 4 kap § 3.

Bedömningsgrunder
Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmågan att handleda och examinera. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån publiceringar inom redovisning eller ekonomistyrning.
Planering och ledning av forskning tillmäts stor vikt. God förmåga och erfarenhet av att obehindrat undervisa på svenska är av särskild vikt och förmåga att undervisa på engelska är meriterande.

Meriterande är även förmåga att bygga upp nationella och internationella kontakter inom och utom akademin samt att attrahera externa forskningsmedel.

God administrativ förmåga och goda ledaregenskaper ingår också i bedömningen. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som stark samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten samt vid god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Villkor
Tillsvidareanställning, heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Minst två referenspersoner ska anges. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Om din ansökan inte är komplett kan det innebära att vi inte kan bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska bestå av:

 • styrkt meritsammanställning
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för pedagogisk grundsyn
 • intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida kau.se/jobba-hos-oss . Där finner du också Karlstads universitets anställningsordning. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK 2019/186 

Sista ansökningsdag: 2019-10-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/186
Kontakt
 • Martin Grimberg Löfgren, prefekt, 054-700 19 75
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-09-25
Sista ansökningsdag 2019-10-31

Terug naar vacatures