Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper där den största miljön är CTF, Centrum för tjänsteforskning (www.ctf.kau.se). Det finns ett stort kontaktnät, både nationellt och internationellt, som ger goda förutsättningar för nya forskningsprojekt och uppdragsverksamhet.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår arbetsuppgifter som undervisning i organisation och marknadsföring på svenska samt handledning av kandidat- och masteruppsatser. Undervisning inom andra företagsekonomiska områden så som management och ekonomistyrning kan också komma ifråga. Viss forskning kan bedrivas efter överenskommelse med prefekt och studierektor.

Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs doktorsexamen i företagsekonomi, eller annat för anställningen särskilt relevant ämne. Sökande skall ha visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i ämnet på högskolenivå.

Krav är även genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då normalt ska ske under de två första årens anställning inom ramen för kompetensutvecklingstiden.

För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning samt Högskoleförordningen 4 kap. 4 §.

Bedömningsgrunder
God undervisningsförmåga i företagsekonomi är av särskild vikt och utvärderas på grundval av sökandes förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt att handleda och bedöma studenters prestationer. Även förmåga att kunna utveckla och effektivisera undervisning med hjälp av nya metoder och tekniker är av särskild vikt. Då undervisningsspråket till stor del är svenska, är det av särskild vikt att den sökande har god muntlig och skriftlig färdighet i det svenska språket.
Aktuella forskningsbidrag är av stor vikt och bedöms på grundval av publikationer inom området företagsekonomi. Stor vikt fästs även vid personliga egenskaper som förmåga att samarbeta, ta initiativ och vara fullt delaktig i aktiviteter inom den företagsekonomiska ämnesmiljön och Handelshögskolan.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 % med start enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

 • personligt brev
 • meritsammanställning med referenser
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida: https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar. Där kan du även läsa mer om hur det är att arbeta på Karlstads universitet.

Alla handlingar som du önskar åberopa ska bifogas ansökan. Skicka inte länkar till dem. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK 2018/242

Sista ansökningsdag: 6 december, 2018.

 

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Vast dienstverband
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/242
Kontakt
 • Martin Löfgren, prefekt, 054-700 1975
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-11-15
Sista ansökningsdag 2018-12-06

Terug naar vacatures