Karlstads universitet / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
CTF, Centrum för tjänsteforskning vid universitetet (www.ctf.kau.se), är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vi är drygt 70 forskare och doktorander som bedriver studier inom psykologi, företagsekonomi, informatik, arbetsvetenskap, sociologi, och religionssociologi. CTF är känt för sitt omfattande samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår forskning är inriktad mot utmaningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor. CTF är en av universitetets två excellenta forskargrupper. Alla våra medarbetare är anställda vid ämnen och vi söker nu en post-doc i företagsekonomi.

Arbetsuppgifter
Anställningen som postdoktor i företagsekonomi är placerad vid Handelshögskolan och kommer att knytas till pågående forskning inom CTF. Mer precist kommer anställningen utgå från vår forskning om hur organisationer förhåller sig till sina kunder vid innovationsverksamhet. Speciellt fokus kommer läggas på att studera data som insamlats kring hur kunder upplever olika företags och organisationers nya erbjudanden. Forskaren förväntas delta i det team som för närvarande bedriver arbete inom detta område. Kunskaper inom olika typer av statistisk bearbetning är viktig.

Forskaren ska ha en tydlig ambition mot excellens. Excellens avser i detta sammanhang publiceringar i tidskrifter på nivå tre eller fyra enligt ABS-listan. Målet är att forskningen bidrar med kunskap som har relevans för såväl akademi som konsumenter och CTFs externa partners (organisationer). Anställningen innehåller till största delen forskning (i normalfallet 80%) och resterande del består vanligen av undervisning och annat utvecklingsarbete.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor i företagsekonomi är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har relevant utländsk examen som bedöms likvärdig. Doktorsexamen får inte vara äldre än tre år vid ansökningstidens utgång. Även äldre examina får beaktas om det finns särskilda skäl.

Bedömningsgrunder
Vid urval kommer stor vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter, speciellt publikationer i internationella tidskrifter av relevans för CTFs forskningsområden och tjänstens inriktning. Stor vikt kommer också fästas vid den sökandes förmågor vad gäller kvalitativ och kvantitativ databearbetning. Hög motivation och god förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete med andra forskare är viktiga egenskaper då mycket forskning sker tillsammans med andra forskare, över olika ämnesområden, vid CTF.

Villkor
Anställningen är i normalfallet på heltid och tidsbegränsad till två år enligt centralt kollektivavtal. Anställningen kan förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel vid föräldraledighet eller sjukdom. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

En förutsättning för anställning som postdoktor är att du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen vid ansökningstidens slut och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. 

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till tjänstens inriktning (max 2-3 sidor)
  • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc
  • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
  • Två referenspersoner eller rekommendationsbrev

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Samtliga handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. Undantag: De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2018/194

Sista ansökningsdag: 2018-09-19

Välkommen med din ansökan!


Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/194
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-09-09
Sista ansökningsdag 2018-09-19

Retour aux postes vacants