Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Handelshögskolan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Anställningen som universitetslektor i nationalekonomi är placerad på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startade år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik och är AASCB-ackrediterad. Handelshögskolans mission är ”We educate responsible professionals and conduct research with high societal impact” och genomsyrar hela vår verksamhet. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper. Vi erbjuder utbildning inom program och fristående kurser. Inom ramen för civilekonomprogrammet finns fördjupningarna nationalekonomi samt finansiell ekonomi. Forskningen i nationalekonomi vid Karlstads universitet är framförallt inom tillämpad mikroekonomi, men vi har intresse av att stärka kompetensen också inom makroekonomi och finansiell ekonomi. Vi söker nu en engagerad medarbetare som aktivt vill bidra till Handelshögskolans fortsatta utveckling.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning inom ämnena nationalekonomi och statistik. Undervisningen i ämnet statistik gäller framförallt inom grundkursen i statistik. När det gäller undervisningen i nationalekonomi har vi störst behov inom områdena finansiell ekonomi och makroekonomi. Vi söker en god pedagog som aktivt vill delta i utvecklingen av både utbildning och forskning. Den sökande förväntas ta aktiv del i ansökningar om externa forskningsmedel.

Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet 

Behörig att anställas som universitetslektor i nationalekonomi är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i nationalekonomi eller motsvarande, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska, då undervisningen bedrivs på båda dessa språk.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, i nom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning 

Bedömningsgrunder

I bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet.  

Av särskild vikt är:

 • Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter under de senaste fem åren.
 • Visad förmåga att driva forskningsprojekt och att generera externa medel.
 • Undervisningserfarenhet inom statistik, finansiell ekonomi och/eller makroekonomi.

Av stor vikt är:

 • Att den sökande har god samarbetsförmåga för att kunna bidra till verksamhetens fortsatta utveckling på plats på vårt campus.

Av vikt är:

 • Aktuell erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och god förmåga att kommunicera forskning och utvecklingsarbete.
 • Erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk.
 • Personliga egenskaper som gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Meriterande:

Vid Handelshögskolan är pedagogisk utveckling meriterande och kan komma till uttryck i form av pedagogiska utnämningar. Även ett intresse för och förmåga att integrera hållbar utveckling, jämställdhet, lika villkor och internationalisering i utbildning är meriterande. Då ämnet ger kurser på engelska för bland annat utbytesstudenter är också dokumenterad erfarenhet av att undervisa på engelska meriterande.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i dokumentet "Vad ska ingå i min ansökan?”.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 24 september 2023                              

Ange referensnr: REK2023/185

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/185
Kontakt
 • Marie-Therese Christiansson, prefekt , +4654-7002027
 • Niklas Jakobsson, professor, ämnesföreträdare, +4654-7001846
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-7001404
Publicerat 2023-09-04
Sista ansökningsdag 2023-09-24

Tillbaka till lediga jobb