Karlstads universitet /Institutionen för hälsovetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Vid Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen och  masterprogrammet i hälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Från höstterminen 2020 startar det nya treåriga tandhygienistprogrammet med mål att bli en av landets bästa utbildningar och därmed bidra till kompetensförsörjningen av tandhygienister i Sverige. Det är en modifierad campusutbildning där digital distansundervisning varvas med examinationer och klinisk träning på campus samt VFU i olika delar av landet. Tillsammans med institutionens hälsovetenskapliga ämnen verkar vi för att gemensamt utveckla forskning och utbildning inom hälsoområdet. Läs vidare på vår websida om det nya tandhygienistprogrammet.

För doktorander inom området har fakulteten en forskarutbildningsmiljö, Forskarskolan Hälsa. Institutionen har ett nära berikande samarbete med Region Värmland. I samverkan med Folktandvården Region Värmland inrättas inom kort Sveriges första Akademiska folktandvårdsklinik (AFK) i Karlstad. AFK, ligger i omedelbar anslutning till universitetet och skapar stora möjligheter för utveckling och samverkan inom utbildning och forskning.

Ämnets forskning strävar efter att utgå från ett salutogent perspektiv, vilket betyder att forskningen präglas av friskfaktorers betydelse för oral hälsa inom olika samhällsgrupper och under hela livscykeln. Profilområdet oral hälsa genomsyras av ett folkhälsoperspektiv och uppmuntran till transdisciplinär samverkan både på lokal, nationell och internationell nivå. Här får du en unik möjlighet att ingå i en forskargrupp med framtidsvisioner kring forskning som representeras av högaktuella områden inom oral hälsa såsom epidemiologi, folkhälsa samt barntandvård och gerodonti. Läs vidare på vår websida om forskning inom ämnet.

Arbetsuppgifter

Som nyanställd vid ämnet oral hälsa ges möjligheten att vara med och skapa dagens och framtidens tandhygienistprogram. I arbetsuppgifterna ingår främst pedagogiskt arbete och forskning.

Det pedagogiska arbetet innebär utveckling och planering av kurser, undervisning och examination inom tandhygienistprogrammet och i förekommande fall fristående kurser, uppdragsutbildning. Teoretisk undervisning sker i huvudsak nätbaserat och klinisk undervisning/handledning vid campus. Det kan vara aktuellt att delta i forskarutbildningskurser inom hälsovetenskap. Dessa sker främst i samverkan med Forskarskolan hälsa. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom Oral hälsa och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ämnet och det pedagogiska arbetet.

I arbetet som universitetslektor ingår att initiera och bedriva forskning som utvecklar och stärker institutionens och ämnets forskningsprofil, i samverkan med andra forskare och omgivande samhälle, nationellt och internationellt. Viktiga delar av anställningen är därför att aktivt delta i verksamhetsutveckling rörande forskning samt att i samverkan med andra ansöka om externa forskningsmedel. Inom ramen för lektorsanställningen finns resurser och utrymme för kompetensutveckling/forskning. Det kommer att finnas möjlighet för handledning av doktorander.

Övriga förekommande administrativa arbetsuppgifter på institutionen exempelvis att delta i arbetsgrupper, nämnder, utskott och råd samt ha särskilda ansvarsområden, kan ingå i anställningen.

Behörighet

För anställningen krävs doktorsexamen inom ämnesområdet oral hälsa eller inom ett närliggande område samt tandhygienistexamen med legitimation. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom två år. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas kunskaper i engelska kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, aktivt arbetar för att inhämta dessa språkkunskaper. Undervisningen på grundnivå sker på svenska varför det svenska språket är en förutsättning för anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Högskoleförordningen och Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer lika vikt läggas vid sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet. Särskild vikt läggs vid god undervisnings- och handledningsförmåga. Särskild vikt läggs vid att den sökande bedriver forskning inom området oral hälsa eller närliggande områden. Viktigt är personliga egenskaper som lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten. Värdefullt är också nätverkande med omgivande samhälle och forskarsamhälle, liksom förmågan att i konkurrens erhålla externa medel för forskning.

Karlstads universitet strävar efter att vara ett öppet, internationellt universitet och värdesätter därför internationell erfarenhet.

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Högskoleförordningen

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Ämnet oral hälsa står i en uppbyggnadsfas där etablering och utveckling av forskning är av stor vikt. Därför erbjuds 30 % forsknings- och kompetensutvecklingstid under det första anställningsåret. Därefter 20 % enligt universitetets policy.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång.

Ansökan ska innehålla

- personligt brev
- meritsammanställning inklusive kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan från annan verksamhet 
-
 redogörelse för erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
-
  planer för framtida verksamhet  
- redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
-
publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
-
kopior på betyg, examensbevis och intyg för de arbeten som åberopas
-
högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent” som finns på www.kau.se under lediga anställningar. Där finner du även Karlstads universitets anställningsordning.

Underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas i tre exemplar till

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref. nr REK2020/92

Sista ansökningsdag 2020-05-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/92
Kontakt
  • Helene Hjalmarson, Prefekt , 070-385 17 93
  • Ulrika Lindmark, Ämnesföreträdare och Docent , 073-030 27 28
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 17 14
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 14 34
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-700 14 04
Publicerat 2020-04-28
Sista ansökningsdag 2020-05-31

Tilbage til Ledige stillinger