Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap omfattar ämnena biologi och geomatik. I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram, på alla utbildningsnivåer. Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad. Den ämnesdidaktiska forskningen är organiserad runt centrumbildningar på Karlstads universitet, varav SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research) är den centrumbildning som utgör forskningsmiljön för naturvetenskapernas (biologi, fysik och kemi), matematikens och teknikens didaktik. Ämnesdidaktiska forskare från de olika ämnena utgör tillsammans forskningsmiljön, som förutom forskning och utbildning har en livaktig seminarieverksamhet och samverkan med olika institutioner,  organisationer och lärosäten. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön finns beskriven på SMEERs hemsida: http://www.kau.se/smeer

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och forskning. I undervisningen ingår handledning av examensarbeten, kursutveckling samt kursansvar. Undervisningen sker inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet samt det kompletterande, korta lärarprogrammet (KPU, 120 hp). Annan undervisning inom biologi kan komma att ingå beroende på lektorns kompetens. I anställningen ingår också egen forskning som förväntas komplettera den didaktiska forskning, med utgångspunkt i biologins och naturvetenskapens didaktik, som bedrivs inom forskargruppen. Vi förväntar oss att lektorn utvecklar nya externfinansierade didaktiska forskningsprojekt i samarbete med medlemmar ur forskargruppen, samt handleder framtida doktorander.

Administrativa arbetsuppgifter ingår som en del i arbetet. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i biologi med didaktisk inriktning är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i biologi med didaktisk inriktning eller i naturvetenskapernas didaktik, eller doktorsexamen i biologi med förvärvad kompetens och erfarenhet från didaktisk forskning, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om den högskolepedagogiska utbildningen saknas kan en anställning ändå ske,under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitetsanställningsordning:

https://www.kau.se/files/2022-10/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Då merparten av undervisning sker på svenska krävs goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Även goda kunskaper i engelska är ett krav. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs har förmågan att aktivt inhämta dessa.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av sökande kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att värderas lika.

Särskild vikt läggs vid:

 • dokumenterad och visad forskningsskicklighet inom biologididaktik eller naturvetenskapens didaktik
 • dokumenterad och visad pedagogisk skicklighet inom biologins eller naturvetenskapens didaktik inom lärarutbildning, baserad på planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt handledning och examination

Stor vikt läggs vid:

 • erfarenhet av undervisning i biologi i förskolan, grundskolan och/eller gymnasieskolan
 • erfarenheter från undervisning inom lärarutbildning
 • grund- eller gymnasielärarexamen, innehållande kurser i biologi eller naturvetenskap
 • hur väl den sökandes forskning kompletterar och berikar forskargruppens befintliga didaktiska forskningskompetens, till exempel genom nya metoder och kompetensområden. Prioritet ges efter kompetensens omfång, djup och aktualitet
 • framgång i att erhålla externa forskningsmedel, gärna av större dignitet.
 • den sökandes personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter

Vikt läggs vid:

 • fördjupade ämneskunskaper i biologi
 • erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till olika målgrupper i samhället.
 • förmåga till samverkan såväl inom som utom akademien.
 • omfattning av externa internationella och nationella kontaktnät inom ämnet.
 • handledarerfarenhet från forskarutbildning

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100%. Planerat startdatum 2023-03-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 4 december 2022                                     

Ange referensnr: Rek. 2022/260

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 230301 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/260
Kontakt
 • Larry Greenberg, +46547001543
 • Lutz Eckstein, +46547002278
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2022-11-08
Sista ansökningsdag 2022-12-04

Tillbaka till lediga jobb