Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser fyra platser inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i datavetenskap med inriktning mot data-drivna mobila nätverk och tjänster vid Institutionen för Matematik och Datavetenskap.

Datavetenskap har nyligen erhållit medel från KK-stiftelsen för en forskningsprofil om datadrivna latenskänsliga mobila tjänster för ett digitaliserat samhälle (DRIVE). Profilen är en åttaårig satsning på 130 MSEK som kommer att drivas i nära samarbete med våra industripartners Ericsson, Icomera, Mullvad, Telia, TietoEvry och Varnish.

DRIVE kommer att starta under hösten och vi söker nu därför efter fyra nya doktorander för att stärka vårt team och starta upp arbetet i forskningsprofilen.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att bidra till forskning och utveckling inom forskningsprofilen DRIVE. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med både andra forskare vid institutionen och partners från näringslivet. Beroende på den sökandes intresse och kompetens kan forskningsarbetet fokuseras på ett av flera närliggande områden där vi avser att rekrytera en doktorand inom vart och ett av följande områden:

 • Hur man använder ramverk för nätverksprogrammering och språk som P4 för att accelerera paketbehandlingen och tillhandahålla flexibel, QoS-medveten och skalbar konnektivitet i nästa generations mobilnät (Område 1).
 • Hur man designar data-drivna protokoll och tjänster som stödjer adaptiv och latensmedveten kommunikation i framtida 5G/6G nätverk (Område 2).
 • Hur man modellerar olika delar av IoT-Edge-Cloud-plattformar och designar skalbara latensmedvetna AI/ML-baserade optimeringslösningar för leverans av tjänster enligt det så kallade "cloud continuum"-konceptet (Område 3).
 • Hur man mäter och analyserar fördröjningsprestanda end-to-end för att få insikter om den integrerade prestandan av lösningar som tas fram inom DRIVE, och dataanalys för nuvarande och framtida 5G/6G nätverk (Område 4).

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i datavetenskap har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap; avlagt masterexamen i datavetenskap; eller, avlagt civilingenjörsexamen i datateknik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, och framförallt de arbeten som utförts på avancerad nivå och inom den tilltänkta forskningsinriktningen. De viktigaste kriterierna vid bedömningen utgörs av vetenskaplig förmåga, språkfärdigheter och lämplighet för forskningsprofilen.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen, varför de anser sig kvalificerade och lämpliga för anställningen, samt vilket eller vilka av de möjliga forskningsområdena inom DRIVE som är av störst intresse (max två sidor),
 • en meritförteckning (CV),
 • examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
 • kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
 • om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
 • eventuellt rekommendationsbrev.
 • två referenser, exempelvis från lärare, handledare, tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-08-31

Ange referensnummer: REK2022/183

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Löneform Doktorandstege
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/183
Kontakt
 • Anna Brunström, ämnesföreträdare, +46547001795
 • Stefan Alfredsson, prefekt, +46547001668
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Mats Nilsson, Saco, 054-7002188
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-7001404
Publicerat 2022-07-01
Sista ansökningsdag 2022-08-31

Tillbaka till lediga jobb