Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Vi söker nu efter en professor i klinisk psykologi, med inriktning inom neurokognition, hälsopsykologi eller utvecklingspsykologi, för arbete vid psykologiämnet.

Klinisk psykologi betecknar dels professionell verksamhet som avser att förebygga, bota och lindra mänskligt lidande och psykiska komponenter av ohälsa, dels systematisk utforskning av uppkomst, utveckling, diagnostik, bedömning, behandling och prevention av kliniska psykiska tillstånd.

Psykologiämnet med sina drygt 30 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Vid institutionen finns även genusvetenskap, socialt arbete och sociologi. Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006.

Psykologiämnet har även koppling till två centrumbildningar:

 • Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor (CBU), https://www.kau.se/cbu
 • Centrum för tjänsteforskning (CTF), https://www.kau.se/ctf

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår egen forskning, undervisning och handledning, att arbeta och vidareutveckla institutionens forskningsverksamhet inom området klinisk psykologi. Professorn förväntas medverka i arbetet med att skapa goda ekonomiska resurser för den kliniska forskningen vid institutionen. I anställningen ingår också att bedriva kurs- och programutveckling, undervisning och handledning på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå. 

Behörighet

Behörig att anställas som professor i psykologi är den som har doktorsexamen eller motsvarande i psykologi och har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Om kunskaper i svenska saknas förväntas den sökande tillägna sig sådana. Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. En professor ska dessutom ha genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 4 kap 3 § samt Karlstads universitets anställningsordning.  

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet och ledarförmåga inom området klinisk psykologi.

Särskild vikt fästs också vid att den sökande har omvittnad god förmåga till samarbete, utpräglade akademiska ledaregenskaper och stor förmåga att bidra till en god forskningsmiljö.

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet och förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är legitimation som psykolog och psykoterapeut samt ett etablerat och omfattande kontaktnät inom området. 

I bedömningen av vetenskaplig skicklighet är visad god och aktuell förmåga att erhålla medel för forskningsfinansiering meriterande, såväl som erfarenhet av internationella uppdrag eller nationella och internationella nätverk. Meriterande är dessutom tidigare administrativ erfarenhet inom forskningsledning.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %). Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen har sin placering vid Institutionen för sociala och psykologiska studier.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan bör se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta samt att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 •  cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • dokumenterad god erfarenhet som handledare för forskarstuderande
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet som är av betydelse, som ex klinisk verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk, anställningar m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • redogörelse över språkkunskaper
 • kopior på relevanta betyg, intyg och examensbevis
 • vetenskapliga publikationer, högst 10, samt arbeten avsedda att förmedla kunskaper, högst fem, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef. 

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR avdelningen Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-08-31                                      

Ange referensnr: REK 2022/102

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/102
Kontakt
 • Line Holth, prefekt, 054-7001905,Line.Holth@kau.se
 • Fredrik Hjärthag, proprefekt, 054-7002270,Fredrik.Hjarthag@kau.se
 • Jessica Westman Trischler, studierektor, 054-7001237,Jessica.Westman@kau.se
 • Maria Tillfors, ämnesföreträdare och professor, 054-7002189,Maria.Tillfors@kau.se
Facklig företrädare
 • Mats Nilsson, SACO, 054-7002188
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-7001404
Publicerat 2022-06-02
Sista ansökningsdag 2022-08-31

Tillbaka till lediga jobb