Karlstads universitet / Handelshögskolan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

På Handelshögskolan vid Karlstads universitet och ämnet informatik arbetar vi i en dynamisk miljö som präglas av nyfikenhet och arbetsglädje. Vi söker två duktiga pedagoger som aktivt vill delta i Handelshögskolans utveckling både vad gäller undervisning och forskning. Ni ska ha ambitioner att både utveckla er själva och vår forsknings- och utbildningsmiljö för här möts ni av kollegor som brinner för sitt ämne oavsett om det gäller undervisning eller forskning.

Forskning bedrivs inom ett flertal områden inom informatik och vi deltar i interdisciplinära samarbeten med centrumbildningar vid Karlstads universitet och med andra universitet.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer i informatik med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljön som flervetenskapliga forskargrupper. Vi bedriver grundutbildning inom tre program och ett masterprogram samt forskarutbildningen inom informatik. Läs gärna mer om oss och våra utbildningsprogram på kau.se/informatik.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och utvecklingsarbete i utbildningen på alla nivåer. I anställningen som universitetslektor ingår kompetensutvecklingstid om 20 %.
Du förväntas ta aktiv del i ansökningar om externa forskningsmedel och bör bidra med att utveckla Handelshögskolans externa kontakter. Du förväntas också kunna fungera som bihandledare för någon av våra doktorander. Uppdrag av administrativ art kan förekomma. Utbildningsverksamheten bedrivs på både svenska och engelska och omfattar informatik men också att stödja undervisningsinsatser inom andra ämnen.

På undervisningssidan rekryterar vi för insatser inom följande områden:

 • Webbutveckling med tekniker som HTML5, XML, CSS, JavaScript och PHP
 • JavaScriptbaserade applikationsramverk och bibliotek
 • Databashantering med SQL men gärna även NoSQL
 • Programmering i vanligt förekommande programmeringsspråk (särskilt Python)
 • Web Analytics (t.ex. Google Analytics)
 • Tillämpad AI, maskininlärning
 • Systemutveckling, verksamhetsutveckling, affärsprocesser

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i informatik är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i informatik alternativt annat närliggande område som data science/analytics, tillämpad AI, business intelligence, och software engineering inkl. mjukvarutest och webbutveckling, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, har förmågan att aktivt inhämta dessa.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.

För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen fästs särskild och lika vikt vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten bedöms bland annat utifrån nyskapande och självständighet och där bredare, djupare och mer aktuell produktion ger företräde. Hänsyn tas även till omfattningen av produktionen. Av särskild vikt är att det finns en god prognos för framtida vetenskaplig verksamhet, baserat på kvalitet snarare än kvantitet, inom informatik inklusive närliggande områden som databasoptimering, data science/analytics, tillämpad AI, business intelligence, och software engineering. Särskild vikt läggs också vid förmåga att samverka inom internationella forskargrupper, attrahera externa forskningsmedel och utveckla kontakter med det omgivande samhället.

Av särskild vikt är visad förmåga att värdera hur kunskapsutveckling och kunskapsprogression för olika studentgrupper, med utgångspunkt i studentcentrerad undervisning, inverkar på utformningen av undervisning och examination. Det är dessutom av vikt med dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete med kollegor och studenter gällande undervisning och examination i det egna ämnet eller ämnesområdet. Av vikt är också erfarenhet av någon lärplattform och videokonferenssystem, samt erfarenhet av samarbete på distans med stöd av digitala hjälpmedel. Pedagogiska utnämningar är meriterande.

Det är av vikt att den sökande har en bred erfarenhet och god förståelse av systemutveckling.

Det är meriterande att den sökande har en bred erfarenhet och god förståelse av verksamhetsutveckling.

Meriterande är: bred erfarenhet från arbete med utveckling och produktion av webb, mobila e-tjänster, molntjänster; kunskap i och praktisk erfarenhet av att administrera servermiljöer; kunskap om programutveckling och databashantering från back-end till front-end.

Meriterande är även kunskap om teknik och metoder för datainsamling och analys av data från digitala medier (t.ex. web scraping).

Personliga egenskaper som initiativförmåga och engagemang i verksamheten är viktiga liksom god administrativ förmåga. Andra personliga egenskaper som värdesätts högt är ett prestigelöst förhållningssätt.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid (100%) med tillträde snarast efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i dokumentet "Vad ska ingå i min ansökan?”, tillgängligt på vår hemsida https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • personligt brev om maximalt en sida
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk, anställningar m.m.
 • redogörelse för hållbarhetsaspekten i din forskning och undervisning
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • redogörelse över språkkunskaper
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • tio vetenskapliga publikationer, högst 10 samt arbeten avsedda att förmedla kunskaper, högst fem, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan, skicka inte enbart länkar. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
HR-administratör Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag är den 17 maj 2022.                                      

Ange referensnr: REK2022/77

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/77
Kontakt
 • Martin Grimberg Löfgren, prefekt Handelshögskolan, martin.lofgren@kau.se,054-7001975
 • John Sören Pettersson, ämnesföreträdare, john_soren.pettersson@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-7001404
Publicerat 2022-04-12
Sista ansökningsdag 2022-05-17

Tillbaka till lediga jobb