Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Institutionen består av medie- och kommunikationsvetenskap samt kulturgeografi, geografi och turismvetenskap. Flera av institutionens forskare är internationellt erkända som ledande inom sina respektive ämnesområden, vi publicerar oss regelmässigt i högt rankade internationella tidskrifter och har en levande ansökningskultur där vi de senaste åren erhållit medel från bl. a. VR, RJ, Anderstiftelsen och FORTE. Gäster som besöker oss beskriver ofta det mycket goda arbetsklimatet, den inspirerande forskningsmiljön och ett fika i världsklass.

Bakgrund

Institutionen för geografi, medier och kommunikation (GMK) utlyser en tjänst som adjunkt i geografi med didaktisk inriktning. Ämnesområdet Geotur med geografi, kulturgeografi och turismvetenskap samt ämnet medie- och kommunikationsvetenskap är placerade vid institutionen. Förutom medverkan i lärarprogrammen ansvarar institutionen för Turismprogrammet, Samhällsplanerarprogrammet, Kommunikation och PR samt Medier och kommunikation. Institutionens forskare är aktiva både nationellt och internationellt bland annat i Geomedia, ROSE (Research on Subject-specific Education) samt i CRS (Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring).

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination till stor del i kurser inom lärarutbildningen samt andra kurser på grund- och avancerad nivå beroende på kompetensinriktning. Den som anställs förväntas arbeta med lärarutbildningsrelaterade utvecklingsuppdrag. Du förväntas delta i den dagliga verksamheten vid ämnet vid Karlstads universitet. Viss tid för kompetensutveckling ingår i anställningen.

Varför ska du välja GMK vid Karlstads universitet?

Vi siktar framåt, det märks i allt vi gör och här finns alltid utrymme för dina idéer och ditt engagemang. Vår välrenommerade utbildning och forskning kännetecknas av nära relationer med det omgivande samhället och vår framgångsrika forskningsmiljö har stor internationell genomslagskraft. Vi har en internationaliserad verksamhet och hos oss möter du medarbetare, studenter och besökare från hela världen. Vi verkar systematiskt för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. En anställning på Karlstads universitet innebär flera fördelaktiga förmåner, exempelvis ett välutvecklat program för friskvård, läs mer om våra förmåner här: förmåner. Vill du arbeta i en spännande och ung akademisk miljö som vill framåt är GMK vid Karlstads universitet rätt plats!

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt lärarexamen i geografi, och har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.

Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första åren av anställning.

Bedömningsgrunder/krav

Av särskild vikt är att den sökande har genomgått relevant lärarutbildning i geografi och har dokumenterad yrkesskicklighet från läraryrket.

Stor vikt läggs vid den sökandes personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra.

Meriterande är erfarenhet från relevant forskarutbildning.

Vi värdesätter god administrativ kompetens liksom god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Då merparten av undervisning sker på svenska krävs god förmåga att undervisa på detta språk.

Villkor

Anställningen är tillsvidare och på 50 till 100 % i omfattning enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Ansökan ska bestå av:

  • meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner

  • kortfattad redogörelse för erfarenhet av pedagogisk verksamhet

  • kortfattad redogörelse för erfarenhet av administrativ verksamhet

  • kopior på examensbevis och intyg. Examensbevis för lärarexamen ska bifogas.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, ska skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 KARLSTAD, Ange ref.nr REK2020/45.

Sista ansökningsdag: 2020-02-23

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/45
Kontakt
  • Christer Clerwall, prefekt, 054-700 11 06
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-02-05
Sista ansökningsdag 2020-02-23

Tillbaka till lediga jobb