Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Företagsekonomi är indelat i redovisning, marknadsföring, industriell ekonomi och service management. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper.

I en handelshögskola har utbildning och forskning om ledarskap och ledning av projekt en stor betydelse. Enheten för projektledning, som numer ingår i industriell ekonomi, omfattar ett halvdussin personer, tre är lektorer och övriga är adjunkter. Kärnan i utbildningsverksamheten är ett magisterprogram som finns på campus och på distans. Projektledning ingår också i ett stort antal andra utbildningsprogram vid universitetet.
Utbildningen kännetecknas av ett mycket framgångsrikt pedagogiskt koncept byggt på ett tätt samarbetande lärarteam och stort inslag av upplevelsebaserad undervisning. Utbildningarna har mycket högt söktryck och stabila student- och alumniomdömen i toppklass. Inriktningen idag är mot arbetslivets vardagsprojekt, dvs., temporära organiseringsformer med varierande grad av formalisering, och omfattar flera perspektiv. Dessa är projektarbetsformens roll i moderna organisationer, ledningen av det enskilda projektet, liksom ledarskap och samarbete i projektsituationer. Utbildningarna inom projektledning är bransch- och fackämnesneutrala och lockar idag studerande från många ämnesområden varav en stor andel är yrkesaktiva inom olika branscher.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att delta som lärare i det team som hanterar utbildningar i ledarskap och ledning av projekt. Utbildningarna är på både grundnivå och avancerad nivå. Förutom undervisning i föreläsningsform, innebär detta att till väsentlig del leda studenter i upplevelsebaserad undervisning.

Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs lägst en kandidatexamen i ett ämne med relevans för verksamhetsstyrning, ledarskap och samarbete i temporära organisationsformer. Visad pedagogisk skicklighet är ett krav.

För anställning krävs också att den sökande genomgått högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för anställningens kompetensutvecklingstid.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är den pedagogiska skickligheten. Den bedöms utifrån förmågan att planera och genomföra undervisning samt förmågan att handleda studentens lärprocess. Förmåga att arbeta i team, liksom ledarförmåga, ingår också i bedömningen.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten. Stor vikt läggs även vid dokumenterad erfarenhet av att arbeta i projektform.
Det är meriterande om den sökande har examen inom projektledning, gärna på avancerad nivå.
Då undervisningen sker på svenska och engelska krävs god förmåga att undervisa på dessa båda språk.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad med omfattning 15 % av heltid. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse, till och med 31 januari 2020. Anställningen kan komma att förlängas under förutsättning av erforderliga beslut.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din
kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.
Ansökan ska innehålla:
• personligt brev
• CV
• beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
• intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
• kopior på examensbevis och intyg
• minst två referenspersoner skall anges

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan och vara inkomna innan ansökningstidens slut. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referensnummer: REK2019/175

Sista ansökningsdag: 1 augusti 2019

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-01-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 15 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/175
Kontakt
  • Martin Grimberg Löfgren, prefekt, 054-700 19 75
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-07-12
Sista ansökningsdag 2019-08-01

Tillbaka till lediga jobb