Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

En helfinansierad doktorandtjänst i datavetenskap med inriktning mot mjukvaruutveckling är öppen för ansökan till forskargruppen Software Engineering Research Group (SERG) vid Institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet. Forskningen inom SERG fokuserar på metoder för att säkerställa mjukvarukvalité och effektiv vidareutveckling och modernisering av mjukvara.

Arbetsuppgifter
Forskningsprojektet är tematiskt placerat inom mjukvaruutveckling för digitalisering av välfärds- och hälsotjänster. Exempelvis så kan det innefatta utveckling och utvärdering av metoder för att utforma och implementera hög-kvalitativa digitala lösningar för välfärds- och hälsotjänster och utvärdera deras kvalité, eller utvecklandet av innovativa digitala lösningar för välfärds- och hälsosektorn.

Doktoranden förväntas att ha dokumenterad utbildning inom, eller kännedom om, metoder och koncept för mjukvaruutveckling, med inriktning mot mjukvarudesign och mjukvarukvalité. Dokumenterad kunskap av empirisk mjukvarutvecklingsmetoder samt väldigt god programmeringsförmåga förväntas också. Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i skriven och talad engelska, liksom en vilja och förmåga att samarbeta med intressenter inom välfärds- och hälsosektorn. Det ses som en fördel att ha erfarenhet av digitalisering, kunskap om relevanta teknologier och koncept såsom Internet of Things, Industri 4.0, maskininlärning, stora datamängder och liknande områden.

Doktoranden förväntas arbeta dels självständigt, dels i team, med att entusiastiskt driva den senaste tekniken framåt. En stor del av arbetet kommer att ske inom ramen för det, av Region Värmland delfinansierade, mångvetenskapliga projektet DigitalWell Research/DigitalWell Arena (www.digitalwell.eu), och doktoranden förväntas även arbeta tillsammans med forskare från andra discipliner, offentlig sektor, näringsliv och industriella partners. Det är därför önskvärt att har doktoranden har god samarbetsförmåga, erfarenhet av att arbeta i projekt, samt har kunskaper i tal och skrift i svenska.

Behörighet
Grundläggande behörighet för tjänsten har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap,  masterexamen i datavetenskap eller avlagt civilingenjörsexamen i datateknik, eller som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Anställningsvillkor
Efter antagning till utbildningen på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas, se HF 5 kap.

Antagning
Antagning grundar sig på individuell bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Ansökan
Ansökan med alla bilagor skall göras elektroniskt via Karlstads universitets rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan skall innehålla:

  • Ett personligt brev där den sökande beskriver sina intressen i relation till den utannonserade tjänsten
  • CV
  • Relevanta kursintyg, samt lista på genomförda kurser med betyg och datum
  • Om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter

Handlingar som inte kan skickas i digitalt format kan skickas till följande adress (ange referensnummer REK 2019/107):

Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Att: Åsa Ivansson
651 88 Karlstad

Kontaktperson
Docent Sebastian Herold, sebastian.herold@kau.se, +46(0)54-700 2104

Sista ansökningsdag: 23 maj 2019

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med  säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Våren 2019
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/107
Kontakt
  • Associate professor Sebastian Herold, sebastian.herold@kau.se, 054-700 2104
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-05-02
Sista ansökningsdag 2019-05-23

Tillbaka till lediga jobb