Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund

Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram och ett masterprogram i hälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Inom institutionen bedrivs forskning med olika inriktningar inom området hälsa, till exempel folkhälsovetenskap och omvårdnad. För doktorander inom området finns Forskarskolan Hälsa. Institutionen har ett nära berikande samarbete med Region Värmland.

Vid ämnet Medicinsk vetenskap bedrivs utbildning på grundnivå inom Sjuksköterske- Idrottslärar- och Idrottscoachingprogrammen och i fristående kurser inom Medicinsk vetenskap.

Arbetsuppgifter
Ämnet medicinsk vetenskap söker en universitetslektor med stort intresse för undervisning. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning i anatomi och fysiologi samt patofysiologi. Vid undervisning på sjuksköterskeprogrammet kan arbete inom universitetets kliniska träningscenter förekomma. Givna delar i arbetet är kursansvar och kursutveckling. Ämnet befinner sig i en utvecklingsfas så arbetet kommer även omfatta kursutveckling. I anställningen ingår även viss tid för forskning. Den sökande förväntas delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.  

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i Medicinsk vetenskap är den som har avlagt doktorsexamen i biomedicinsk vetenskap eller motsvarande samt visat pedagogisk skicklighet. För behörighet som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de två första årens anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till HF 4 kap § 4 och Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Lika vikt läggs vid prövningen av pedagogisk som vetenskaplig skicklighet. Särskild vikt fästs vid dokumenterad erfarenhet av undervisning i Anatomi och fysiologi och närbesläktade ämnen. Den bedöms utifrån förmågan att på alla utbildningsnivåer planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmågan att handleda och examinera. Särskild vikt läggs även vid klinisk erfarenhet inom hälso- och sjukvård. God förmåga att undervisa såväl på campus som distans är av stor vikt samt vana att hantera digitala lärplattformar är meriterande. Av vikt är  erfarenhet av digitala journal- och kvalitetssystem som används inom hälso- och sjukvård. Stor vikt läggs även vid nätverkande med omgivande samhälle liksom intresset av att etablera internationella kontakter.

Legitimation till yrken inom hälso- och sjukvård är meriterande liksom erfarenhet av utvecklingsarbete och metodutveckling inom hälso- och sjukvård. Stor vikt fästs även vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ. Vi fäster stor vikt vid att den sökande deltar aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till HF 4 kap § 4.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start 2019-05-01 eller enligt överenskommelse

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång.

Ansökan ska innehålla

• personligt brev

• meritsammanställning inklusive kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

• fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet

• intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper

• redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan från annan verksamhet

• redogörelse för erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration

• planer för framtida verksamhet

• redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska

• publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)

• kopior på betyg, examensbevis och intyg för de arbeten som åberopas

• högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent” som finns på www.kau.se under lediga anställningar. Där finner du även Karlstads universitets anställningsordning.

Underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas i tre exemplar till

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref. nr REK2019/5

Sista ansökningsdag 2019-02-25

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/5
Kontakt
  • Helene Hjalmarson, prefekt, 070-385 1793
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-02-04
Sista ansökningsdag 2019-02-25

Tillbaka till lediga jobb