Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena oral hälsa, omvårdnad, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Institutionen har en viktig roll att utbilda studenter inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram och ett masterprogram i hälsovetenskap samt erbjuder fristående kurser inom omvårdnad, folkhälsovetenskap och medicinsk vetenskap. Inom institutionen bedrivs forskning med olika inriktningar inom området hälsa, till exempel folkhälsovetenskap och omvårdnad. För doktorander inom området finns Forskarskolan Hälsa. Institutionen har ett nära berikande samarbete med Region Värmland. Inom Oral hälsa pågår ett utvecklingsarbete med Folktandvården för det viktiga arbetet med uppbyggnad av utbildning och Akademisk folktandvårdsklinik.

Då det finns ett stort behov av legitimerade tandhygienister har universitetet under 2018 påbörjat arbetet mot ett nytt treårigt tandhygienistprogram med mål att bli en av landets bästa utbildningar och därmed bidra till kompetensförsörjningen av tandhygienister i Sverige.

Arbetsuppgifter

Som nyanställd vid ämnet oral hälsa ges möjligheten att vara med och bygga upp och skapa framtidens tandhygienistprogram. I arbetsuppgifterna ingår utveckling av programmet, undervisning och forskning. Undervisningen omfattar planering, kursutveckling, undervisning och examination inom tandhygienistprogrammet och i förekommande fall fristående kurser, uppdragsutbildning och forskarutbildning. Teoretisk undervisning, som mestadels hålls på svenska, sker i huvudsak på distans och klinisk handledning vid campus. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ämnet och lärarens arbete.

I arbetet som universitetslektor ingår att initiera och bedriva forskning som utvecklar och stärker institutionens och ämnets forskningsprofil, i samverkan med andra forskare och omgivande samhälle, nationellt och internationellt. Viktiga delar av anställningen är att aktivt delta i verksamhetsutveckling rörande undervisning och forskning samt att i samverkan med andra söka externa forskningsmedel. Inom ramen för lektorsanställningen finns resurser och utrymme för kompetensutveckling/forskning. Under det första året ges utrymme för kompetensutveckling/forskning motsvarande 40 % av heltidsanställning och de nästkommande två åren 30 %. Det kommer att finnas förutsättningar för handledning av doktorander.

Behörighet

För anställningen krävs doktorsexamen inom ämnesområdet oral hälsa eller inom ett närliggande område samt tandhygienistexamen. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom två år. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, aktivt arbetar för att inhämta dessa språkkunskaper.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till HF 4 kap § 4 och Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer lika vikt läggas vid sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet. Särskild vikt läggs vid god undervisnings- och handledningsförmåga på grundnivå och avancerad nivå. Vi fäster också särskild vikt vid att den sökande bedriver forskning inom området oral hälsa eller närliggande områden. Viktigt är personliga egenskaper som lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten. Värdefullt är också nätverkande med omgivande samhälle och forskarsamhälle, liksom förmågan att i konkurrens erhålla externa medel för forskning.

Karlstads universitet strävar efter att vara ett öppet, internationellt universitet. Vi värdesätter därför att vår nya medarbetare har internationell erfarenhet.

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till HF 4 kap § 4.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång.

Ansökan ska innehålla

• personligt brev

• meritsammanställning inklusive kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

• fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet

• intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper

• redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan från annan verksamhet

• redogörelse för erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration

• planer för framtida verksamhet

• redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska

• publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)

• kopior på betyg, examensbevis och intyg för de arbeten som åberopas

• högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent” som finns på www.kau.se under lediga anställningar. Där finner du även Karlstads universitets anställningsordning.

Underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas i tre exemplar till

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad.

Ange ref. nr REK2019/3

Sista ansökningsdag 2019-04-01

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/3
Kontakt
  • Helene Hjalmarson, Prefekt Hälsovetenskaper, 070-385 1793
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-01-21
Sista ansökningsdag 2019-04-01

Tillbaka till lediga jobb