Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Institutionen för geografi, medier och kommunikation söker en universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen består av medie- och kommunikationsvetenskap, filmvetenskap och kulturgeografi samt turismvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och -användning i digitala miljöer, till exempel mobila och sociala medier).

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomedia http://www.kau.se/geomedia/ och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/node. Geomedia, en av universitetet utnämnd Stark forskargupp och excellenssatsning, samlar medievetare, kulturgeografer, turismvetare och filmvetare. Gruppens forskning behandlar skärningspunkten mellan medieforskning och geografi med inriktning på frågor om medialisering och rumslighet i bred bemärkelse. NODE fokuserar på vad som händer med nyhetsförmedling och opinionsbildning i en tid av försvagad dagspress och ett alltmer fragmenterat medielandskap. Forskare vid Geomedia och NODE publicerar sig regelbundet internationellt i vetenskapliga tidskrifter och är framgångsrika med att erhålla extern forskningsfinansiering.


Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kan du komma att undervisa inom utbildningsprogrammen, fristående kurser, uppdragsutbildningar och i förekommande fall forskarutbildning. Tjänsten har en särskild tonvikt på undervisning inom områdena planerad och strategisk kommunikation, organisationskommunikation, politisk kommunikation, marknadskommunikation och praktiska produktionskurser, men även annan undervisning kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i tjänsten. Liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Under de två första åren från tilllträdesdatum ingår 50 procent forskning/kompetensutveckling i tjänsten. I detta ingår uppdraget att fortsätta att utveckla ämnets profil inom strategisk kommunikation. Därefter är tiden för kompetensutveckling enligt avtal 20 procent, med möjlighet till ökat utrymme genom externfinansierad forskning.


Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande område samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.


Bedömningsgrunder
Av särskilt stor vikt är att du har bedrivit forskning inom området strategisk kommunikation samt har erfarenhet av undervisning inom ämnesområdet. Eftersom du måste kunna utföra undervisning och andra arbetsuppgifter, på såväl svenska som engelska är det även av särskilt stor vikt att du har god kompetens i dessa språk i såväl tal som skrift.

Vi lägger stor vikt vid att du har praktisk erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete för organisationer, med fokus på digital kommunikation. Av stor vikt är även att du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ. Vidare är erfarenhet av att söka och erhålla egna forskningsmedel samt att du ingår i vetenskapliga nationella och internationella nätverk av stor vikt.

Av vikt är också att du har en bred kunskap inom medie- och kommunikationsvetenskap eftersom du förväntas kunna undervisa på kurser från grundläggande- till masternivå.

Det ses också som meriterande om den sökande har:

 • erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet
 • erfarenhet av undervisning på såväl avancerad nivå (Master) som grundnivå
 • internationell erfarenhet och erfarenhet av att undervisa både på svenska och engelska
 • erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning
 • erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.


Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan
Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska bestå av:

 • personligt brev
 • CV med minst två referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis som åberopas
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem.

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår webbsida ”Lediga anställningar”.

Ange ref.nr. REK2018/260.

Sista ansökningsdag: 2019-02-17

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/260
Kontakt
 • Christer Clerwall / Prefekt, 054-700 1106
 • Lotta Braunerhielm / Proprefekt, 054-700 1000
 • Michael Karlsson / Professor (ämnesföreträdare), 054-700 1477
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2018-12-10
Sista ansökningsdag 2019-02-17

Tillbaka till lediga jobb