Ett stipendium på 6500 kronor utdelas till student som studerar inom sjuksköterskeutbildningen.

Exempel på syfte som kan kvalificera till stipendium:

  • Bidrag till kostnader för studieresa utomlands med exempelvis fördjupningsarbete, fältarbete, eller projektarbete.

Stipendiet är öppet att söka endast för studenter vid Karlstads universitet.

Ansökan ska vara individuell samt avse ett avgränsat projekt.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev
  • CV / meritförteckning
  • Resultatintyg (från Ladok)
  • Intyg från lärare/handledare vid Karlstads universitet
  • Intyg från kontaktperson i mottagarlandet
  • Skiss till projektplan

Ofullständig eller sent inkommen ansökan behandlas inte. Handlingar som hör till ansökan ska bifogas som bilagor.

Ansökan ska vara stipendiekommittén tillhanda senast den 12 april 2023.

Eventuella frågor besvaras av Eric Nilsson, e-post: eric.nilsson@kau.se.

En sammanvägd bedömning av ansökan genomförs baserad på följande kriterier:

  • Tidigare studieresultat inom området stipendiet avser
  • Föreslagna projektets genomförbarhet

Beslut om vilka som tilldelats stipendier fattas av en stipendiekommitté där även en studentrepresentant ingår. Stipendiekommitténs beslut meddelas i maj/juni 2023.

Ansökningstiden har gått ut.

Tillbaka