Karlstads universitet /Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning
Historieämnet vid Karlstads universitet bedriver en omfattande utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Därtill bedrivs en omfattande undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan mot Kompletterande praktisk pedagogisk utbildning (KPU) och Vidareutbildning av lärare (VAL) med inriktning mot utbildningshistoria samt betyg och bedömning. Historieämnet återfinns inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildning. Forskningen knuten till historieämnet är så väl ämnesteoretisk som ämnesdidaktisk till sin karaktär. Den historievetenskapliga forskningen bedrivs inom centrumbildningen, Centrum för regionala samhällsbygganden medan den historiedidaktiska forskningen bedrivs inom Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundläggande och avancerad nivå inom programkurser på lärarutbildningen. Förutom undervisning ingår handledning, examination, kursansvar samt kursutveckling. Vidare att aktivt delta i historieämnets utvecklingsarbete rörande undervisning, samt samverkan med det omgivande samhället inom framför allt skolsektorn.

Anställningen förutsätter att den sökande är beredd att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Behörighet
Utöver doktorsexamen i historia krävs ämneslärarexamen samt erfarenhet från undervisning inom det allmänna skolväsendet. Ett krav är visad pedagogisk skicklighet.

Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att den sökande har erfarenhet från skolväsendet och lärarutbildning samt kompetens att bedriva undervisning inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Särskild vikt läggs även vid pedagogisk skicklighet.

Av stor vikt är att den sökande har erfarenhet av utvecklingsarbete med anknytning till skola och lärarutbildning, en god förmåga att administrera och leda verksamheter samt erfarenhet av allmänpedagogisk och ämnesdidaktisk undervisning.  

Stor vikt sätts vid den sökandes personliga egenskaper samt samarbetsförmåga och vilja att ta egna initiativ samt kapacitet att initiera projekt inom grundutbildning och forskning.

Till ansökan bifogas väl dokumenterade vetenskapliga och pedagogiska meriter samt en redogörelse för din pedagogiska grundsyn. Du bör även sända med intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt dokumentera dina personliga egenskaper i dessa avseenden. Minst två referenspersoner ska anges.

Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning. Eftersom flertalet lärare i ämnet historia är män kommer kvinnor att ges företräde vid likvärdiga meriter

Villkor
Tillsvidareanställning, 100% med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Minst två referenspersoner ska anges. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.

Ansökan ska bestå av:

 • styrkt meritsammanställning
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för pedagogisk grundsyn
 • intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår webbsida ”Lediga anställningar”. Där finner du också Karlstads universitets anställningsordning.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsvertyg My Network. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem.

Undantag: De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Personalavdelningen
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK 2016/10

Sista ansökningsdag är den 6 mars.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter medannonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2016/10
Facklig företrädare
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2016-02-16
Sista ansökningsdag 2016-03-06

Tillbaka till lediga jobb