Karlstads universitet / Handelshögskolan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

På Handelshögskolan vid Karlstads universitet och ämnet informatik arbetar vi i en dynamisk miljö som präglas av nyfikenhet och arbetsglädje samt av en påtaglig lätthet att samverka med det omgivande samhällets organisationer. Vi söker nu ännu en drivande kraft som vill delta i Handelshögskolans utveckling både vad gäller samverkan, forskning och undervisning. Handelshögskolans mission: “We educate responsible professionals and conduct research with high societal impact” visar riktning för vår verksamhet.

Forskning bedrivs inom ett flertal områden inom informatik och vi deltar i interdisciplinära samarbeten med centrumbildningar vid Karlstads universitet, inte minst med CTF – Centrum för tjänsteforskning och CSR – Centrum för forskning om samhällsrisker, och med andra universitet. Handelshögskolan är AACSB-ackrediterad.

Utbildning bedrivs på alla nivåer i informatik med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljön som flervetenskapliga forskargrupper. Vi bedriver grundutbildning inom tre program och ett masterprogram samt forskarutbildningen inom informatik. Läs gärna mer om oss och våra utbildningsprogram på kau.se/informatik.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och utvecklingsarbete i utbildningen på alla nivåer samt i forskningen. I anställningen som universitetslektor ingår kompetensutvecklingstid om 20 %. Du förväntas ta aktiv del i ansökningar om externa forskningsmedel och bör bidra med att utveckla Handelshögskolans externa kontakter. Du förväntas också kunna fungera som bihandledare för doktorander. Uppdrag av administrativ art kan förekomma. Utbildningsverksamheten bedrivs på både svenska och engelska och omfattar informatik men också att stödja undervisningsinsatser inom andra ämnen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i informatik är den som har visat pedagogisk skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i informatik eller närliggande område alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.

För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen fästs särskild och lika vikt vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten bedöms bland annat utifrån nyskapande och självständighet och där bredare och djupare produktion ger företräde.

Av särskild vikt

Av särskild vikt är framgångsrik forskning inom digital transformation med interorganisationella perspektiv och hållbarhetsperspektiv samt att det finns en god prognos för framtida vetenskaplig verksamhet, baserat på kvalitet snarare än kvantitet, inom områden väsentliga för ämnet informatik i Karlstad, speciellt design- och innovationsarbete för digitala produkter och tjänster.

Särskild vikt läggs också vid dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera interorganisationella utvecklingsarbeten och utveckla kontakter med det omgivande samhället.

Av särskild vikt är pedagogiska utnämningar.

Av särskild vikt är också personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten, liksom god administrativ förmåga och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Av särskild vikt är förmåga och vilja att göra en akademisk karriär där forskningsansökningar och publiceringar är en central del.

Av stor vikt

Av stor vikt är visad förmåga att värdera hur kunskapsutveckling och kunskapsprogression för olika studentgrupper, med utgångspunkt i studentcentrerad undervisning, inverkar på utformningen av undervisning och examination.

Av vikt

Av vikt är erfarenhet av att handleda doktorander.

Meriterande

Meriterande är bred erfarenhet från digital transformation, liksom erhållna patent och erfarenhet från utvärderingsarbeten.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid (100%) med tillträde snarast efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-administratör
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 31 juli 2024.                                    

Ange referensnr: REK2024/137

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/137
Kontakt
 • Marie-Therese Christiansson, prefekt , +4654-7002027, marie-therese.christiansson@kau.se
 • John Sören Pettersson, ämnesföreträdare, +4654-7002553, john-soren.pettersson@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-06-25
Sista ansökningsdag 2024-07-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb