Karlstads universitet / Institutionen för språk, litteratur & interkultur

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Institutionen för språk, litteratur och interkultur (ISLI) på består av ämnena engelska, spanska, svenska språket, litteraturvetenskap och interkultur. I ämnet litteraturvetenskap bedrivs utbildning som omfattar fristående kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, samt lärarutbildning från förskola till gymnasium. Den fristående kursverksamheten bedrivs på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Vid institutionen finns den Kulturvetenskapliga forskargruppen (Kufo) och i didaktiska frågor samarbetar ämnet med forskargruppen Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) samt Research on Subject-specific Education (ROSE). Mer information om universitetet finns på kau.se och mer information om ämnet finns på kau.se/ISLI

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundläggande och avancerad nivå. Även handledning av självständiga arbeten kan bli aktuellt. Tyngdpunkten ligger på undervisning inom lärarutbildningens olika program och fristående kurser i litteraturvetenskap. Undervisning sker både på campus och på distans. Undervisningsspråk är svenska. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i litteraturvetenskap är den som har doktorsexamen i litteraturvetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Utöver det krävs visad pedagogisk skicklighet.

Då undervisningen sker på svenska kräver arbetet mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Meriterande är egen lärarutbildning och erfarenhet av undervisning på lärarutbildning och goda kunskaper i engelska.

Villkor

Anställningen är ett vikariat med omfattning 75 % med tillträde 1 juli 2024 eller efter överenskommelse, till och med 31 januari 2025. Eventuell möjlighet till förlängning.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i följande länk: Vad ska ingå i min ansökan? Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef. 

Ansökan ska innehålla:

  • personligt brev
  • styrkt meritsammanställning med minst två referenspersoner, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef
  • redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
  • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande
  • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå) kopior på betyg, intyg och examensbevis

Alla ansökningshandlingar ska vara skrivna på svenska och/eller engelska, eller annat skandinaviskt språk. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress:

Karlstads universitet
HR-administratör
HR-avdelningen
651 88  KARLSTAD

Sista ansökningsdag:  2024-05-21

Ange referensnummer: REK 2024/102

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 1 juli eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/102
Kontakt
  • Andreas Nyström, prefekt, 0760044898, andreas.nystrom@kau.se
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-04-30
Sista ansökningsdag 2024-05-21

Tillbaka till lediga jobb