Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Vi söker nu efter en vikarierande universitetsadjunkt i psykologi för arbete vid psykologiämnet som med sina drygt 40 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Vid institutionen finns även genusvetenskap, socialt arbete och sociologi.

Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Våren 2024 startade också ett mastersprogram i psykologi.

Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006.

Psykologiämnet har även koppling till två centrumbildningar:

 • Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor (CBU), https://www. kau.se/cbu
 • Centrum för tjänsteforskning (CTF), https://www.kau.se/ctf

Arbetsuppgifter

Arbetet består i huvudsak av undervisning på fristående kurser, uppdragsutbildningar och på programkurser. Exempel på arbetsområden är organisationspsykologi, vetenskapsteori och metod, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi och klinisk psykologi. Undervisningen kan ges både på svenska och engelska. Arbetsuppgifter såsom handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår också i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. I arbetet kan också ingå att arbeta i forskningsprojekt.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Behörig för anställning är den som har avlagt kandidatexamen i psykologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Vidare krävs att den sökande har god förmåga att i tal och skrift kunna kommunicera på både svenska och engelska. 

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

 Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

* Anställningsordningen vid Karlstads universitet

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen fästs särskild vikt vid att den sökande har pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning på både grund- och avancerad nivå. Särskild vikt läggs också vid att ha erfarenhet av forskning eller att ha forskarutbildning.

Särskild vikt läggs även vid personliga egenskaper såsom, god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande och goda relationer till studenter och kollegor.

Stor vikt läggs vid sökandens dokumenterade samarbetsförmåga.

Att vara legitimerad psykolog är meriterande.

Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera.

Villkor

Anställningen är ett vikariat med omfattning 50-100% med tillträde snarast enligt överenskommelse med möjlighet till förlängning. 

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
 • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter, inte minst personliga egenskaper.
 • Redogörelse för språkkunskaper, eventuella intyg på språkkurser o.d.
 • Två referenser, där minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Hanna Ljungdal
651 88  KARLSTAD

Sista ansökningsdag:  2024-05-01

Ange referensnummer: REK 2024/75

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/75
Kontakt
 • Fredrik Hjärthag, 054-7002270,fredrik.hjarthag@kau.se
 • Jessica Westman Trischler, 054-7001237,jessica.westman@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-04-10
Sista ansökningsdag 2024-05-01

Tillbaka till lediga jobb