Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som universitetslektor i maskinteknik. Anställningen är placerad vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, på ämnet maskin- och materialteknik, som är ett av institutionens tre ämnen. Institutionen har cirka 60 anställda, varav 11 professorer. Vi erbjuder bland annat forskarutbildning i industriell ekonomi, materialteknik och fysik, civilingenjörsprogram i industriell ekonomi, maskinteknik och teknisk fysik, samt högskoleingenjörsprogram i maskinteknik, innovationsteknik & design och elektroteknik. 

Den aktuella anställningen kommer att knytas till forskarutbildningsämnet industriell ekonomi. Forskningen där är idag etablerad inom områdena innovationsledning och tjänstefiering. Forskningen och forskarutbildningen med inriktning mot operations och supply-chain management, inkluderat produktionssystem och logistik, är under uppbyggnad med stöd av rektor och fakultet. Den utlysta anställningen är en del av denna uppbyggnad, där du kommer ha en viktig roll i att vara med och påverka och bidra till dess utformning och utveckling. Industriell ekonomi är ett ämnesöverskridande forsknings- och utbildningsområde och ett starkt samarbete finns etablerat sedan många år med Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar två huvudområden, forskning och undervisning. Forskningen sker utifrån den egna vetenskapliga kompetensen, i samarbete med institutionens övriga forskare, och ska stärka och utveckla institutionens forskning inom industriell ekonomi. Den sökande förväntas aktivt utveckla, leda och delta i forskningsprojekt inom området industriell ekonomi, vilket inkluderar sökandet av externa forskningsmedel samt forskningsadministration. Inom forskningsområdet ingår även handledning av doktorander inom forskarutbildningsämnet industriell ekonomi. Den sökande förväntas därtill delta i nationella och internationella samarbeten både vad gäller att generera forskningsdata samt spridning av densamma.

Inom undervisning förväntas den sökande att utveckla, leda och examinera kurser inom maskinteknik och industriell ekonomi på grundnivå och avancerad nivå. Främst inom produktionssystem, logistik och supply-chain management. Undervisning i andra områden kopplade till Industriell ekonomi, masterprogrammet i Innovation och tjänsteutveckling, samt maskinteknik, såsom produktions- och projektkurser, samt examensarbeten, kan bli aktuellt.

I rollen som universitetslektor förväntas du samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är det viktigt att du är närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i maskinteknik är du som har en doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom maskinteknik, industriell ekonomi eller i ett nära relaterat område. Utöver det krävs visad pedagogisk skicklighet.

Ett ytterligare krav är utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga i engelska.

Som lärare på Karlstads universitet bör du behärska undervisning på både engelska och svenska. Saknas kunskaper i svenska, kan anställning ändå ske under förutsättning att den som anställs har förmågan att aktivt inhämta dessa under de första två årens anställning.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.

För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2023-12/Anstallningsordningen Kau rev 220928_0.pdf 

Bedömningsgrunder

I bedömningen kommer lika vikt att ges till vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Särskild vikt ges till visad skicklighet och erfarenhet av att:

 • Självständigt, såväl som i samarbete med andra, bedriva forskning i industriell ekonomi, särskilt med inriktning mot operations och supply-chain management, inkluderat produktionssystem och logistik
 • Söka externa forskningsmedel
 • Undervisa i och examinera universitetskurser i industriell ekonomi och maskinteknik

Stor vikt ges till:

 • Visad skicklighet att handleda studenter på avancerad nivå och/eller doktorander
 • Personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, att du är initiativtagande, resultatinriktad och ansvarstagande, samt att du är engagerad och har ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter

Meriterande är:

 • Erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk, t.ex. postdoktorsanställning
 • Erfarenhet från pedagogisk utveckling inom området
 • Erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag
 • Dokumenterad aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället, i både forsknings- och undervisningsfrågor, samt att kommunicera forskning och utvecklingsarbete
 • Pedagogiska utnämningar
 • Förmåga att undervisa på svenska

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med start 1 september 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska, engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • personligt brev med beskrivning av kvalifikationer och forskningsintressen som åberopas
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter.
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • redogörelse för språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens.
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2 april 2024                                  

Ange referensnr: REK2024/45

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/45
Kontakt
 • Peter Magnusson, professor/ämnesföreträdare , 070-3467300
 • Siri Jagstedt, universitetslektor / programledare , 073-3015789
 • Lars Johansson, prefekt , 073-0943868
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-02-23
Sista ansökningsdag 2024-04-02

Tillbaka till lediga jobb