Karlstads universitet / Handelshögskolan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Sedan hösten 2017 ges en fullständig juristutbildning (270 hp) vid Karlstads universitet, det sjunde juristprogrammet i Sverige. Programmet erbjuder grundläggande juridisk utbildning med fördjupad ämnesprofilering inom skatterätt, affärsjuridik, straff-/processrätt samt humanjuridik och ger allmän behörighet för tingstjänstgöring. I övrigt erbjuder ämnet ett kursutbud som i dagsläget främst riktar sig till studenter inom andra program. Vid ämnet arbetar i dagsläget ca 22 personer.

Handelshögskolan vid Karlstads universitet satsar samtidigt med programutvecklingen på en utveckling av den juridiska forskningen och inrättade i december 2014 en forskarutbildning i juridik med åtta olika inriktningar: allmän rättslära, civilrätt, finansrätt, internationell rätt, miljörätt, offentlig rätt, processrätt och straffrätt. Ämnet siktar framledes på rekryteringar inom flera centrala rättsområden och deldiscipliner, varvid nu sökes en universitetsadjunkt med inriktning mot offentlig rätt. Vi söker en pedagogiskt intresserad person med stort intresse för undervisning som aktivt vill arbeta som lärare på kurser inom juridik och på juristprogrammet.

Vår mission på Handelshögskolan är att utbilda ansvarstagande individer och bedriva forskning som gör betydande skillnad i samhället.

Vi erbjuder

 En stimulerande arbetsmiljö där du har goda möjligheter att själv påverka ditt arbete. Inom Handelshögskolan pågår många intressanta forskningsprojekt och vi har förmånen att kunna nyttja varandras kompetens inom en rad områden. Hos oss får du trevliga, engagerade medarbetare med gedigen erfarenhet. Är du intresserad? Läs mer om oss på vår hemsida www.kau.se/juridik.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning i offentligrätt, bland annat inom konstitutionell rätt, allmän och speciell förvaltningsrätt, kommunalrätt, socialrätt samt EU-rätt och internationell rätt, på grundnivå och avancerad nivå. Undervisning i andra rättsområden kan komma att bli aktuella. Även handledning av uppsatser ingår. Undervisningen bedrivs både på juristprogrammet och på andra program. Kursansvar inom dessa områden kommer bli aktuellt, vilket innebär ett sammanhållande ansvar för planering och utveckling av kurs, samt administrativa uppgifter kring kurs. Du har goda möjligheter att medverka i utvecklingen av verksamheten, både vad gäller kursinnehåll och pedagogik. I anställningen som universitetsadjunkt ingår kompetensutvecklingstid om 10 %. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt krävs kandidatexamen i rättsvetenskap eller juristexamen. Den huvudsakliga undervisningen sker på svenska varför det krävs god muntlig och skriftlig förmåga på svenska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Vi lägger särskild vikt vid dokumenterat goda kunskaper i offentlig rätt i vid mening, inkluderat konstitutionell rätt, allmän och speciell förvaltningsrätt, kommunalrätt, socialrätt samt EU-rätt och internationell rätt. Särskild vikt läggs också vid den sökandes pedagogiska skicklighet som bedöms genom förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning på grundnivå inom nämnda områden.

Av stor vikt är god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande och engagemang samt förmåga att skapa goda relationer till studenter, kollegor och externa intressenter. Ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter är av också stor vikt då vi arbetar nära varandra både inom ämnet och mellan ämnen.

Vid Handelshögskolan är pedagogisk utveckling meriterande och kan komma till uttryck i form av Assurance of Learning (AoL) och pedagogiska utnämningar. Även ett intresse för och förmåga att integrera hållbar utveckling, jämställdhet, lika villkor och internationalisering i utbildning är meriterande. Då ämnet ger kurser på engelska för bland annat utbytesstudenter är också förmåga att undervisa på engelska meriterande.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

  • CV
  • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
  • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
  • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
  • Redogörelse för språkkunskaper.
  • Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Att: Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2024-02-27

Ange referensnr: REK2024/14

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enl ök.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2024/14
Kontakt
  • Marie-Therese Christiansson, prefekt , 054-7002027
  • Sebastian Lindroos-Moll, studierektor, 054-7001332
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2024-02-06
Sista ansökningsdag 2024-02-27

Tillbaka till lediga jobb