Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser nu två anställningar som postdoktor inom matematikens didaktik. Anställningarna utlyses inom ramen för forskningscentret SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education research https://www.kau.se/smeer) och den excellenta forskningsmiljön ROSE (Research on Subject-specific Education https://www.kau.se/rose). Forskningen inom SMEER och ROSE bidrar till ämnesdidaktisk teori-och praktikutveckling i skola och högre utbildning.

Anställningarna kommer vara placerade vid Institutionen för matematik och datavetenskap.
Den som anställs som postdoktor förväntas bidra till det ämnesdidaktiska forskningsfältet, med en specialisering i ett av de forskningsområden som är aktuella inom matematikens didaktik vid Karlstads universitet.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två forskningsämnen: matematik och datavetenskap. Institutionen har drygt 70 anställda forskare och lärare. Forskning och utbildning erbjuds i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet, skola och näringsliv. Den matematikdidaktiska forskningen som bedrivs på institutionen är praktiknära och inriktar sig mot lärande och undervisning av barn, unga och vuxna. Projekten är inriktade mot att studera lärande och utveckla undervisning i matematik i grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och högre utbildning. Ett särskilt fokus läggs på matematikundervisningens digitalisering och lärares och lärarstudenters professionsutveckling. Forskningen utförs framför allt i tvärvetenskapliga grupper, både inom Karlstads universitet, i nära samarbete med skolans verksamma, samt i väl etablerade internationella samarbeten med forskargrupper vid andra universitet.

Arbetsuppgifter

Som postdoktor i matematikens didaktik kommer du att vara en del av vår forskningsmiljö och verksam som oberoende forskare såväl som i samarbete med andra forskare vid SMEER och ROSE. Din forskning ska ha ett tydligt fokus på ämnesdidaktik och relatera till forskningsprogrammen inom SMEER eller ROSE. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att bedriva forskning och skriva forskningsansökan. Forskningsresultaten kan publiceras både som ensamförfattare eller med flera författare. Du kommer att bidra till den lokala forskningsmiljön genom att aktivt delta i aktiviteterna inom den matematikdidaktiska forskningsmiljön, såsom forskningsseminarier och workshops.

I arbetsuppgifterna kan ingå undervisning upp till 20 % av arbetstiden. Det kommer att finnas medel för att täcka kostnader för konferenser och liknande evenemang. Du förväntas också samarbeta med det omgivande samhället för att skapa ömsesidigt utbyte och arbeta för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer till nytta i samhället.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är du som har en doktorsexamen i matematik med didaktisk inriktning, pedagogiskt arbete eller annat närliggande ämne, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara en sådan doktorsexamen. Doktorsexamen måste vara utfärdad innan beslut om anställning fattas och högst tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt är:

 • erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk
 • erfarenhet från forskningssamarbeten med verksamma i skolan

Av stor vikt är:

 • publikationer i välrenommerade tidskrifter och konferensproceedings
 • god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska
 • personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter
 • aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete

Av vikt är:

 • förmåga att både kunna samarbeta och arbeta självständigt.

Meriterande:

 • Pedagogiska utnämningar
 • Genomförd behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
 • God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad på heltid under två år. Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år. Tillträdesdatum snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
 • Publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare studier på universitetsnivå
 • Kopia på utfärdad doktorsexamen eller information om när den förväntas vara
 • Kopia på doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (skicka inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2023/267

Sista ansökningsdag: 2024-01-07

 Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research

Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 240301
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/267
Kontakt
 • Yvonne Liljekvist, 0547002214
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-7001404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-12-11
Sista ansökningsdag 2024-01-07

Tillbaka till lediga jobb