Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Institutionen för geografi, medier och kommunikation är en del av fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och söker en universitetslektor i medie- och kommunikations-vetenskap. Institutionen består av medie- och kommunikationsvetenskap samt kulturgeografi, geografi och turismvetenskap. Gäster som besöker oss beskriver ofta det mycket goda arbetsklimatet och ett fika i världsklass. Detta i kombination med forskning på toppnivå gör att vi har en helhet som sticker ut ur mängden.

Beskrivning

Medie- och kommunikationsvetenskap utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Ämnet ansvarar för utbildning inom ett flertal grundutbildningsprogram samt program på avancerad nivå. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och medieanvändning i digitala miljöer, t.ex. mobila och sociala medier).

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsmiljöer inom institutionen: Geomedia http://www.kau.se/geomedia/ och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/node . Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter

Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildningsprogrammen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i tjänsten, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Enligt arbetstidsavtalet har en universitetslektor 20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning och annan kompetensutveckling. Med externa medel kan denna tid utökas.

Varför ska du välja Karlstads universitet?

Universitetet siktar framåt, det märks i allt vi gör och här finns alltid utrymme för dina idéer samt ditt engagemang. Vår välrenommerade utbildning och forskning kännetecknas av nära relationer med det omgivande samhället. Vi har en internationaliserad verksamhet och hos oss möter du medarbetare, studenter och besökare från hela världen. Universitetet verkar systematiskt för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. En anställning hos oss innebär flera fördelaktiga förmåner, exempelvis lunchpass på ett gym beläget på universitetsområdet, läs mer om våra förmåner här: https:// www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/förmåner. Vill du arbeta i en spännande och ung akademisk miljö som vill framåt är Karlstads universitet rätt plats!

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande område, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första åren av anställning. Då merparten av undervisningen sker på svenska (engelska kan förekomma), krävs god förmåga både i tal och skrift i dessa språk.

Enligt Karlstad universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av sökande för tjänsten är det av särskilt stor vikt att…

 • du har både bred och djup kunskap inom, samt dokumenterad erfarenhet av undervisning i, medie- och kommunikationsvetenskap eftersom du förväntas kunna undervisa och handleda på många olika kurser från grundläggande till avancerad nivå.
 • du har god samarbetsförmåga eftersom mycket av arbetet sker i olika arbetslag.

Vi lägger stor vikt vid att…

 • du har pedagogisk skicklighet och har erfarenhet av, och har deltagit i, pedagogiskt utvecklingsarbete.
 • du har erfarenhet av att söka samt erhålla egna forskningsmedel samt ingår i vetenskapliga nationella och internationella nätverk.

Av vikt är också att…

 • du har god förmåga till självständigt arbete och förmåga att ta egna initiativ.
 • du har en vetenskaplig profil som relaterar till någon av (eller båda) av institutionens forskningsmiljöer, Geomedia och NODE.

Det ses också som meriterande om du har…

 • erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet.
 • internationell erfarenhet.
 • erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning.
 • erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning. Omfattningen är 100 % med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Anställningen bygger på att erfoderliga beslut fattas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Hanna Ljungdahl
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 31 oktober 2023

Ange referensnr: REK2023/197

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/197
Kontakt
 • Mats Nilsson, Prefekt, 076-1056976
 • Sol Agin, Studierektor, 073-3019934
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-09-20
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb