Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Inom ämnet sociologi bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar för ett samhällsvetenskapligt kandidatprogram: Samhällsanalytikerprogrammet, samt ett masterprogram: Kritisk samhällsanalys. Vi har varje år omkring 230 helårsstuderande. Vi är ca 20 personer som arbetar med forskning, utbildning och externa kontakter. Ämnet ingår i flera nationella och internationella utbildnings- och forskningssamarbeten.

Forskningen som bedrivs fokuserar främst på; Makt och motstånd, Personligt liv, emotioner och vardagens organisering samt Ålderssociologi. Vi är även öppna för att bredda och utveckla ämnets forskning genom nya forskningsområden. Ämnet har forskarutbildning i sociologi, där doktorander även ingår i forskarskolan CRS vid Karlstads universitet.

Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår framför allt undervisning från grundläggande till avancerad nivå på såväl fristående kurser som programkurser inom samhällsanalytikerprogrammet. Undervisningen sker på både svenska och engelska. Det är viktigt att kunna undervisa redan från anställningens start.

Förutom undervisning ingår handledning, examination, kursansvar och kursutveckling. Vidare att aktivt delta i sociologisämnets utvecklingsarbete rörande undervisning samt samverkan med det omgivande samhället.

Vi förutsätter att den som får anställningen kommer att befinna sig på plats i vår miljö i stor omfattning för att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i sociologi är den som har avlagt kandidatexamen i sociologi eller har motsvarande kompetens inom ett för ämnet relevant område. För anställning krävs och att den sökande genomgått högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för anställningens kompetensutvecklingstid. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Särskilt vikt läggs vid undervisningserfarenhet från grundutbildning i sociologi.

Särskild vikt läggs vid visad pedagogisk skicklighet.

Särskild vikt läggs också vid om den sökande har en avslutad forskarutbildning.

Vi fäster också stor vikt vid dina sociala förmågor som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras arbete.

Villkor

Anställningen är ett vikariat på 6 månader med omfattning 100 %, med tillträde enligt överenskommelse, samt möjlighet till förlängning.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

  • CV
  • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
  • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
  • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
  • Redogörelse för språkkunskaper
  • Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR avdelningen
Ann-Louise Gustafsson
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-06-11                             

Ange referensnr: REK 2023/115

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/115
Kontakt
  • Andreas Henriksson, studierektor, 076-0525069,andreas.henriksson@kau.se
  • Fredrik Hjärthag, proprefekt, 076-0524900,fredrik.hjarthag@kau.se
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-05-24
Sista ansökningsdag 2023-06-11

Tillbaka till lediga jobb