Karlstads universitet / Handelshögskolan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

På Handelshögskolan vid Karlstads universitet och ämnet informatik arbetar vi i en dynamisk miljö som präglas av nyfikenhet och arbetsglädje samt av en påtaglig lätthet att samverka med det omgivande samhällets organisationer. Handelshögskolan har ett speciellt fokus på digital transformering och hållbarhet. Vi söker en inspirerande professor som aktivt vill delta i Handelshögskolans utveckling både vad gäller undervisning och forskning. Du ska ha ambitionen att utveckla vår forsknings- och utbildningsmiljö för här möts du av kollegor som brinner för sitt ämne oavsett om det gäller undervisning eller forskning.

Forskning bedrivs inom ett flertal områden inom informatik och vi deltar i interdisciplinära samarbeten med centrumbildningar vid Karlstads universitet, inte minst med CTF – Centrum för Tjänsteforskning och CSR – Centrum för forskning om samhällsrisker, och med andra universitet. Handelshögskolan är AACSB-ackrediterad.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer i informatik med stöd av forskning såväl i ämnesmiljön som i flervetenskapliga forskargrupper. Vi bedriver utbildning inom tre kandidatprogram och ett masterprogram samt forskarutbildning. Läs gärna mer om oss och våra utbildningsprogram på kau.se/informatik.

Arbetsuppgifter

Som professor förväntas du ta en aktivt ledande roll i ämnet och i samverkan inom Handelshögskolan. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning och utbildning på forskarnivå, men också åt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår i arbetsuppgifterna att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Du samverkar med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verkar för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta. Som professor förväntas du informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter.

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

Behörig att anställas som professor i informatik är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i informatik eller angränsande ämnen. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. En professor ska dessutom ha genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

I bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet.

Av särskild vikt

Av särskild vikt är framgångsrik forskning inom digital transformering med interorganisationella perspektiv eller hållbarhetsperspektiv.

Av särskild vikt är pedagogiska utnämningar, främst utnämning till excellent lärare.

Av särskild vikt är också personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Av stor vikt

Av stor vikt är ledningsförmåga och administrativ skicklighet, som förmåga att initiera, organisera och leda forskningsprojekt eller forskargrupper, erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag, förmåga att leda och organisera utbildningsprogram eller utbildningsverksamhet samt samverkansförmåga som exempelvis förmåga att genomföra forskning och utbildning i samverkan med det omgivande samhället.

Av stor vikt är en god prognos för framtida vetenskaplig verksamhet baserat på kvalitet snarare än kvantitet. Den vetenskapliga skickligheten uppvisas genom självständiga forskningsinsatser. Dessa ska i betydande grad överstiga vad som krävs för docentkompetens, framför allt kvalitativt. Den vetenskapliga produktionen ska vara på en pågående hög nivå och publicerad i för ämnet relevanta publikationskanaler med kvalitetssäkrande processer.

Av stor vikt är förmåga att undervisa och handleda på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, förmåga att anknyta undervisning till forskning samt förmåga att utveckla studenternas eget lärande och intresse för ämnet.

Av vikt

Av vikt är dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda utvärdering av forskning inom ett lärosäte.

Av vikt är erfarenhet från internationella uppdrag inklusive reviewuppdrag och från nationella och internationella forsknings- och ämnesnätverk.

Av vikt är visad förmåga att erhålla forskningsanslag i konkurrens.

Av vikt är också dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete med kollegor och studenter gällande undervisning och examination.

Meriterande

Meriterande är erfarenhet av att kommunicera forskning.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %), med tillträde 1 december 2023 eller enligt överenskommelse.  

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan bör se ut hittar du i dokumentet "Vad ska ingå i min ansökan?”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • personligt brev (max 500 ord)
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • dokumenterad god erfarenhet som handledare för forskarstuderande
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopior på relevanta betyg, intyg och examensbevis
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Att: Cecilia Bladh
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-09-13

Ange referensnr: REK2023/109

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 dec eller enl. ök.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2023/109
Kontakt
 • Marie-Therese Christiansson, prefekt, +4654-7002027
 • John Sören Pettersson, professor, ämnesföreträdare, +4654-7002553
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2023-06-30
Sista ansökningsdag 2023-09-13

Tillbaka till lediga jobb