Karlstads universitet /Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Historieämnet vid Karlstads universitet är inplacerat på ISK – en flervetenskaplig institution där historia ingår tillsammans med ämnena statsvetenskap, samhällskunskap, religionsvetenskap, kulturstudier samt risk- och miljövetenskap. Institutionen har i nuläget ca 100 medarbetare, varav 20 på ämnet historia. Historieämnet erbjuder kurser och programutbildning på grund-, master samt forskarutbildningsnivå. Verksamheten omfattar också fristående temakurser och arkivutbildning upp till och med 60 hp-nivå. Ämnet har en lång tradition av samverkan med lokala arkivinstitutioner, men ligger också långt framme när det gäller utvecklingen av distansbaserad utbildning. Ämnets största uppdrag är knutet till lärarutbildningen, främst ämneslärarprogrammet. Forskningsmässigt ligger vår tyngdpunkt på 1900- och 1800-tal. Ämnesdidaktisk och professionsinriktad forskning spelar en viktig roll och ämnet har nära samarbete med ämnesdidaktiska miljöer som exempelvis Centrum för samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) samt Research on Subject-specific Education (ROSE).

Läs mer på: https://www.kau.se/fakulteten-humaniora-och-samhallsvetenskap/institutionen-for-samhalls-och-kulturvetenskap

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor i historia kommer du att arbeta med planering och genomförande av undervisning på grund- och avancerad nivå. Undervisningen genomförs i normalfallet på svenska men i vissa fall även på engelska. Arbetsuppgifter på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Tyngdpunkten ligger på undervisning och handledning inom lärarutbildningen, både på campus och i distansformat. Ämnesdidaktiskt orienterade inslag kan förekomma. Vi ser att du huvudsakligen är närvarande på plats för att aktivt kunna delta i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete inom undervisning, forskning och samverkan. I anställningen ingår i normalfallet 20 procent kompetensutvecklingstid som ska användas till forskning eller annan kompetensutveckling.

Behörighetskrav

Behörig till anställningen som universitetslektor i historia är den som:

har avlagt doktorsexamen i historia eller motsvarande. Utöver det krävs goda kunskaper i svenska, norska eller danska såväl som förmåga att undervisa på engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den, i nom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap. För samtliga behörighetskrav hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://intra.kau.se/dokument/upload/C10B9E191890e14FBCMJA231CC05/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder

I bedömningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet kommer lika vikt att fästas vid graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Av särskild vikt:
* dokumenterad pedagogisk erfarenhet av undervisning i historia på grund och avancerad nivå
* vetenskaplig skicklighet dokumenterad genom egen forskning i historia.
* personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga och  god administrativ förmåga. Det innebär bland annat att du har förmågan att samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, tar ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidrar till en god arbetsmiljö

Stor vikt:
* dokumenterad erfarenhet av undervisning i historia för studenter inom lärarutbildning
* dokumenterad förmåga att söka och erhålla extern finansiering för forskningsprojekt.

Av vikt:
* dokumenterad erfarenhet av undervisning inom arkivvetenskap
* aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället
* kommunicera forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande:
* pedagogiska utnämningar
* erfarenhet från internationella anställningar, uppdrag eller nationella och internationella nätverk.

Villkor

Tillträdesdag 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. Omfattning 100%. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?”
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska meriter
 • intyg på högskolepedagogisk utbildning, om genomförd eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • redogörelse för samverkan, erfarenhet från internationella nätverk m.m.
 • publikationslista (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • intyg över språkkunskaper
 • kopia på utfärdad doktorsexamen eller intyg om motsvarande vetenskaplig kompetens, alternativt intyg om annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • högst 10 vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten för att förmedla kunskaper, t.ex läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Erika Bergare
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2023-05-26                                   

Ange referensnr: REK2022/286

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/286
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-7001404
Publicerat 2023-04-21
Sista ansökningsdag 2023-10-01

Tillbaka till lediga jobb