Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Vi söker nu en gästforskare i psykologi med inriktning mot vardagligt resande och upplevd tillgänglighet.

 

Beskrivning

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet (www.ctf.kau.se), är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vi är drygt 70 forskare och doktorander som bedriver studier inom psykologi, företagsekonomi, informatik, statsvetenskap, datavetenskap, samt ingenjörsämnen som maskinteknik, energi och miljösystem. CTF är känt för sitt omfattande samarbete med omgivande samhälle. Vår forskning är inriktad mot utmaningar för individen, näringslivet och offentlig sektor.

Arbetsuppgifter

Anställningen som gästforskare i psykologi vid Institutionen för sociala och psykologiska studier kommer att knytas till pågående forskning inom CTF. Mer precist kommer anställningen fokusera utveckling av forskning om vardagligt resande och upplevd tillgänglighet. Instrumentella så väl som psykologiska mekanismer är i fokus för utvecklingsarbetet, med tonvikt på hållbart resande och individens upplevelser av tillgänglighet till vardagsaktiviteter. Forskaren förväntas aktivt delta i och bidra till arbetet i CTFs forskarteam inom området. Maålet är att utveckla nya förutsättningar för fortsatt forskning med nytta för såväl akademi som samhälle och CTFs externa partners (organisationer).

Behörighetskrav

Behörig att anställas som gästforskare för de specifika arbetsuppgifterna är de sökande som avlagt doktorsexamen inom psykologi. Ett krav är också att ha kunskaper i både svenska och engelska, i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid urval kommer stor vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter, speciellt publikationer av relevans för anställningens inriktning i internationella tidskrifter med peer-review system. Då arbetet inkluderar bedömning, sammanställning och slutsatser kring aktuellt forskningsläge är förmågor gällande statistiska analysmetoder meriterande.

Villkor

Anställning är en tidsbegränsad anställning som omfattar sex månader på deltid, omfattning 20 %. Start 1/1 2023, enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till anställningens inriktning.
  • Meritförteckning med vidimerade kopior av examensbevis.
  • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer.
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
HR avdelningen
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK 2022/265
Sista ansökningsdag: 2022-11-28.
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 1/1 2023, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/265
Kontakt
  • Lars E. Olsson, professor vid CTF, 073-3019291,lars.e.olsson@kau.se
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2022-11-08
Sista ansökningsdag 2022-11-28

Tillbaka till lediga jobb