Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Är du intresserad av framtidens hälso- och sjukvård?

Hos oss är du är med och utbildar morgondagens sjuksköterska!

Institutionen för hälsovetenskaper

Vid institutionen finns utöver ämnet omvårdnad även ämnena folkhälsovetenskap och oral hälsa och vi verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer.

Ämnets forskning är samlat inom forskningsprogrammet Främja Hälsa och Vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden som delvis integrerar med varandra: Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa. Du kan läsa mer på https://www.kau.se/ omvardnad/forskning/framja-halsa-och-vardkvalitet

Vid institutionen finns utöver ämnet omvårdnad även ämnena folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och oral hälsa och vi verkar för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildnings- och forskningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning framförallt på campus men till viss del även på distans. Du får möjlighet att arbeta med planering, kursutveckling och undervisning inom framför allt sjuksköterskeprogrammet, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Även handledning av examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet ingår. Har du specialistsjuksköterskeutbildning inom någon av de inriktningar vi ger, kan det vara aktuellt med undervisning inom aktuellt specialistsjuksköterskeprogram. Undervisning sker även i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen vilket kan medföra dagresor inom regionen. Som universitetsadjunkt ingår du i det pedagogiska utvecklingsarbetet samt kan i viss utsträckning delta i institutionens forskningsaktiviteter. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras.

Samverkan med vårdverksamheter i det omgivande samhället är en viktig del av arbetsuppgifterna. Viktiga samverkansparter är Region Värmland, de värmländska kommunerna men också regioner och kommuner i hela landet. Du kan få rollen som klinisk adjunkt och då ansvara för VFU-samverkan gentemot handledare och studentgrupper. Samverkan regionalt, nationellt och internationellt kan innebära vissa resor i anställningen. Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete. Andra förekommande arbetsuppgifter på institutionen som skulle kunna bli aktuella är att delta i arbetsgrupper, nämnder och råd och även ha särskilda ansvarsområden.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av ämnet deltar du i den dagliga arbetsgemenskapen vid institutionen när arbetsuppgifterna inte är förlagda till annan plats.

Behörighetskrav

För anställningen krävs magisterexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap/vårdpedagogik eller annan examen som kan bedömas likvärdig. Då undervisning och studentkontakt mestadels sker på svenska är goda kunskaper i svenska ett krav.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Stor vikt kommer att läggas vid:

 • Klinisk erfarenhet som sjuksköterska gärna som operationssjuksköterska, ambulanssjuksköterska, distriktssköterska eller intensivvårdssjuksköterska.
 • Erfarenhet av undervisning och/eller handledning på högskolenivå inom sjuksköterskeutbildning eller specialistsjuksköterskeutbildning.

Vikt kommer läggas vid:

 • Förmåga att samverka med omgivande samhället.
 • Personliga egenskaper som förmåga till självständigt arbete, lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten

Meriterande är:

 • Specialistsjuksköterskeexamen som operationssjuksköterska, ambulanssjuksköterska, distriktssköterska eller intensivvårdssjuksköterska.
 • Erfarenhet av egen forskning och vetenskaplig produktion.
 • Goda kunskaper i engelska.
 • Nivån på den sökandes akademiska utbildning.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid med start 2023-02-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • En pedagogisk reflektion (ca 1 A-4 sida) kring hur du: Önskar arbeta med studenters lärande, arbetar med din egen lärandeutveckling samt bidrar till samhällsutveckling genom att verkar som adjunkt vid ett universitet
 • CV
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar, samt rekommendationsbrev
 • Beskrivning av pedagogiska meriter
 • Beskrivning av yrkesmässiga meriter
 • Redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
 • Dokumentation på språkkunskaper i svenska
 • Redogörelse för språkkunskaper i engelska
 • Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner, varav minst en chef

De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag 2022-12-01

Ange ref. nr: REK/252

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/252
Kontakt
 • Kaisa Bjuresäter, Proprefekt, 054-7002340
 • Johanna Bjerre, HR-specialist, 076-1125308
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
Publicerat 2022-10-18
Sista ansökningsdag 2022-12-01

Tillbaka till lediga jobb