Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i fysik, vid institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik.
Forskningsinriktningen är materialfysik (kondenserade materiens teori).

Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik är en internationell arbetsplats, med mångfald samt vänlig och inspirerande miljö. Gruppen i teoretisk fysik har breda intressen, som inkluderar forskning inom materialvetenskap, mjuk kondenserad materiens fysik, kvantfaser hos materia, högenergiteori och matematisk fysik. Teorigruppen är aktivt involverad i samarbeten med forskare i experimentell fysik vid Karlstads universitet.

Vi söker kandidater intresserade av analytiska och beräkningsmässiga undersökningar av emergenta kollektiva fenomen inom kvantområdet. Mer specifikt kommer projektet att fokusera på dynamiska egenskaper vid icke-jämvikt hos diskreta gaugeteorier. Forskningsprojektet är en fortsättning på långsiktiga studier av diskreta gaugeteorier som nyligen har kommit i fokus för experimentell kvantsimuleringsforskning. Vi har aktiva internationella samarbeten med kollegor i Tyskland, Israel, Spanien, Korea och USA som kandidaten kommer att uppmuntras att delta i. Mer information om forskning inom kvantfaser hos materia vid Karlstads universitet finns tillgänglig på https://sites.google.com/view/quantum-matter-kau/home

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att delta i forskningsprojektet “Discrete gauge theories coupled to matter- towards exotic quantum dynamics of fractionalized phases”, finansierat av Vetenskapsrådet.

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen och 120 hp för licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete, samt delta i undervisning och administration. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 procent av full arbetstid. 

För att bidra till god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten, är doktoranden på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i fysik har den som avlagt en examen på avancerad nivå med huvudområde fysik med en fördjupning inom relevant område för forskarutbildning i fysik. Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildning i fysik, exempelvis civilingenjörsexamen i teknisk fysik eller lärarexamen med sådan fördjupning i fysik. (Dnr: HNT2015/51)

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön

Goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt, är ett krav.

Personliga egenskaper, såsom ett positivt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga kommer att ges stor vikt vid bedömningen.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad, med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev där den sökande beskriver sig själv och sitt intresse för den sökta anställningen
 • CV
 • kopia på examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum
 • kopia av magister- eller masteruppsats eller motsvarande
 • kopior av eventuella publikationer eller intyg av andra meriter
 • eventuellt rekommendationsbrev två referenser, från en lärare, handledare eller tidigare/nuvarande chef eller motsvarande
 • uppgifter om språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till:
Karlstads universitet
HR-avdelningen
Att: Josefin Rönnnkvist
651 88 KARLSTAD
Sweden

Sista ansökningsdag: 23 januari 2023

Ange referensnummer: REK2022/250

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt fastställd lönestege för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/250
Kontakt
 • Marcus Berg, professor, 0547002238
 • Sergej Moroz, universitetslektor , 0547002664
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2022-10-25
Sista ansökningsdag 2023-01-23

Tillbaka till lediga jobb