Karlstads universitet / Institutionen för hälsovetenskaper

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en universitetslektor i folkhälsovetenskap med placering på institutionen för hälsovetenskaper. Vid institutionen för hälsovetenskaper finns ämnena folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och oral hälsa. Folkhälsovetenskap är tvärvetenskapligt och består av forskare och tillika disputerade lärare inom flera relevanta och högaktuella folkhälsoområden så som; hälsofrämjande arbete, sociala relationer och utsatthet, psykisk hälsa, medicinsk vetenskap med inriktning mot människans fysiologi och sjukdomar samt miljökemikaliers inverkan på barns hälsa. På ämnet finns doktorander, och flera erkända samt välmeriterade forskare med hög vetenskaplig produktion. Flera stora forskningsstudier pågår (exempelvis SELMA-studien) som kommer studenterna till nytta på olika sätt. På det här sättet länkas forskning och utbildning samman på ett naturligt sätt. Folkhälsovetenskap utgör huvudområde i examen på grundnivå (högskole- och kandidatexamen) samt avancerad nivå (magister- och masterexamen). Tillsammans med de andra ämnena vid institutionen verkar vi för att gemensamt bygga ett starkt hälsoområde. Här får du möjlighet att arbeta inom en utbildningsmiljö som stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer. Hösten 2021 startades ett nytt kandidatprogram, hälsa, miljö och samhälle, med folkhälsovetenskaplig inriktning. Du kan läsa mer här: https://www.kau.se/folkhalsovetenskap       

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning på såväl campus som distans. Du får möjlighet att arbeta med planering, kursutveckling och undervisning inom den folkhälsovetenskapliga utbildningen, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Våra kurser ges både på svenska och engelska, och det är viktigt att kunna undervisa redan från anställningens början. Även handledning av folkhälsovetenskapliga examensarbeten ingår. Som universitetslektor ingår du vidare i det pedagogiska utvecklingsarbetet vid ämnet och institutionen. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. Du följer utvecklingen inom ämnet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete. Tid för kompetensutveckling erbjuds med 20 procent. Andra på institutionen förekommande arbetsuppgifter som skulle kunna bli aktuella är att delta i arbetsgrupper och ha särskilda ansvarsområden. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. Samverkan nationellt och internationellt kan förekomma, likaså kan vissa resor blir aktuella inom ramen för anställningen.       

Behörighetskrav

Behörig för anställning är den som har avlagt doktorsexamen i folkhälsovetenskap eller inom närliggande områden, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens och har visad pedagogisk skicklighet. Alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Dessutom krävs mycket god muntlig och skriftlig förmåga i såväl svenska som engelska.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: https://www.kau.se/files/2022-09/Anstallningsordning 2022.pdf

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt läggs vid pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera.

Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd inom ämnet folkhälsovetenskap.

Vid urval av behöriga sökanden kommer: 


särskild vikt 
att läggas vid

erfarenhet av och förmåga att planera, utföra och examinera i kurser på grundläggande och avancerad nivå inom folkhälsovetenskaplig utbildning.

stor vikt att läggas vid

dokumenterad erfarenhet och förmåga att leda och kommunicera utvecklingsarbete med kollegor och studenter gällande undervisning och examination i det egna ämnet eller ämnesområdet. ett visat reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. personliga egenskaper som initiativ- och samarbetsförmåga, gott omdöme, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och studenter för att därigenom bidra till en god arbetsmiljö. förmåga att ta ansvar för sina arbetsuppgifter och kunna arbeta självständigt.

vikt att läggas vid

erfarenhet och förmåga att samverka med det omgivande samhället.

meriterande vara

god erfarenhet av undervisning, kursutveckling och handledning på högskolenivå inom folkhälsovetenskaplig utbildning erhållit externa forskningsanslag forskningserfarenhet inom kvalitativ metod pedagogiska utnämningar 

Villkor

Tjänsten är ett vikariat på heltid med start 2023-01-30 eller enligt överenskommelse till och med 2023-12-31. Med god möjlighet till förlängning.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange minst två referenser.

Ansökan skall bestå av;

 • CV
 • Personligt brev
 • Fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet, samt redogörelse för syn på pedagogisk verksamhet
 • Fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • Intyg över kunskaper i svenska och engelska
 • Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • Erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • Planer för den framtida verksamheten
 • Publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå) 
 • Kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • Högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i ett exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
HR-avdelningen
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag2022-11-30
Ange referensnummer: REK2022/243

Välkommen med din ansökan!

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till biträdande lektor och forskarassistent".
https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/243
Kontakt
 • Louise Persson, +46547002135
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
Publicerat 2022-10-13
Sista ansökningsdag 2022-11-30

Tillbaka till lediga jobb