Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Ämnet statsvetenskap bedriver undervisning på alla nivåer. Inom grundutbildningen erbjuder vi pol. cand. programmet  och fristående kurser i statsvetenskap, europakunskap och hälso- och sjukvårdsadministration. Statsvetare medverkar dessutom i bland annat samhällsplanerarprogrammet och lärarprogrammen. Vi erbjuder masterprogram i statsvetenskap som från hösten 2019 har ett nytt format. På forskarutbildningen erbjuder vi både teori- och metodkurser samt utvecklar nya substanskurser inom de forskningsområden som är centrala vid ämnet. Forskningen inom statsvetenskap vilar i dagsläget på tre huvudsakliga inriktningar – styrning av offentlig sektor, kritiska policystudier med fokus på bland annat jämställdhet och miljöpolitik samt europastudier. Utöver det är vi i en spännande uppbyggningfas av forskningsområden inom internationella relationer med fokus på mellanöstern, valstudier samt digitalisering och demokrati. Övergripande finns det inom ämnet även ett stort intresse för klassiska statsvetenskapliga forskningsfrågor som rör demokratiteori och politisk teori. Vår forskning är också kopplad till en bredare miljö vid Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår framförallt arbete i forskningsprojekt med inriktning mot gränssnittet mellan data-drivna system och demokrati inom offentlig sektor och samverkansprojekt. Projekten pågår 2023-2024.

Utöver forskningen ingår också undervisning på såväl grundläggande nivå som avancerad nivå, handledning och examination. Undervisningen kan ske såväl inom programkurser som fristående kurs. Anställningen förutsätter att du är beredd att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet samt i ämnets utvecklingsarbete inom både undervisning, forskning och externa relationer. Här ingår viktiga strategiska samarbeten med andra forskningsmiljöer samt externa parter inom forskningsområdet data-drivna system och demokrati inom offentlig sektor. Detta innefattar bl.a koordinering av finansieringsansökningar, projektledning samt genomförande av samarbetsprojekt med offentliga parter.

Behörighetskrav

För anställningen krävs examen i statsvetenskap på minst avancerad nivå, egen erfarenhet från undervisning och forskningsarbete samt erfarenhet från att upparbeta och genomföra tillämpade forskningsprojekt rörande data-drivna system och AI inom offentlig sektor.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2022-10/Anstallningsordningen_signed_20220928.pdf

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt:

 • god erfarenhet från forskningsarbete, undervisning och externa samarbeten med inriktning mot gränssnittet mellan data-drivna system, offentlig sektor och demokrati
 • mycket god kunskap om finansiering och styrning av offentlig innovation, samt brett nätverk inom svenskt innovationssystem
 • mycket god erfarenhet av offentlig förvaltnings digitalisering och användning av data, samt erfarenhet av att utveckla och implementera digitala tjänster och produkter. 
 • god kännedom om lednings- och styrningssystem inom och mellan politiskt styrda organisationer 
 • erfarenhet av att utreda och visualisera komplexa samhällsutmaningar inom offentlig sektor
 • erfarenhet av att leda organisationsövergripande arbetslag baserat på designmetodik och utforskande arbetssätt 

Av stor vikt:

 • goda kunskaper i svenska och engelska. Den sökande måste ha förmåga att undervisa och bedöma uppgifter på både svenska och engelska.
 • ett brett kontaktnät inom området statsvetenskap med inriktning mot gränssnittet data-drivna system, offentlig sektor och demokrati.
 • Personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Meriterande:

 • Påbörjad forskarutbildning  

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start 2023-01-01.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
 • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
 • Redogörelse för språkkunskaper
 • två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2022-11-28                                      

Ange referensnr: REK2022/233

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/233
Kontakt
 • Tonje Grahn, prefekt, +46547001433
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
Publicerat 2022-11-14
Sista ansökningsdag 2022-11-28

Tillbaka till lediga jobb